Verbindingsfestival

Croonwolter&dros is hoofdsponsor van het Verbindingsfestival dat plaatsvindt op donderdag 11 juni van 14.00 uur tot 17.00 uur. Tijdens dit online festival, boordevol kennisdeling, netwerken en ontspanning, worden 2000 professionals uit diverse sectoren met elkaar verbonden (o.a. bouw, vastgoed, mobiliteit, wonen, zorg en openbare ruimte). Wij verzorgen deze middag een keynote speech, rondetafelgesprekken en een marktvisie.

Keynote speech, rondetafelgesprekken en een marktvisie

15.30 uur | Keynote Paul Greving | Wat is er nodig voor een Paris Proof gebouw?
Tijdens deze presentatie zet divisiedirecteur Utiliteit Paul Greving van Croonwolter&dros, uiteen wat de uitdagingen op het gebied van klimaat met zich meebrengen voor de gebouwde omgeving en hoe technologische ontwikkelingen er mede voor gaan zorgen dat gebouwen Paris Proof worden en blijven.

Rondetafelsessie | Smart Technology for Friendly Buildings
Tijdens de rondetafelsessie gaan wij met experts in gesprek over de rol van data, datamonitoring en -analyse op het optimaliseren van het gebouwbeheer en de beleving van de eindgebruiker. Door Joyce van de Velde, manager Smart Buildings | Croonwolter&dros.

Marktvisie | Vastgoed verduurzamen: lang niet zo ingewikkeld als het lijkt
Aan de hand van twee praktijk casussen presenteren wij onze visie op de gezamenlijke ontwikkeling van decentrale energiesystemen waar opwekking, opslag, slimme software en laadpunten samenkomen tot de gebiedsontwikkeling van de toekomst. Door Fabio Pisano, manager Solar en Edwin Normann, manager Smart Energy | Croonwolter&dros.

Rondetafelsessie | De gezonde en veilige werkomgeving 
De gezonde en veilige werkomgeving wordt steeds belangrijker voor de werkgever en werknemer. Aan de hand van een aantal stellingen zullen wij discussiëren over deze trend. Door Marc Hopman, directeur Revitalisatie | Croonwolter&dros.

Rondetafelsessie | De Energieneutrale Tunnel
De schaarste van fossiele brandstoffen en toenemende milieuproblemen zijn wereldwijd bekend. Tijdens de sessie gaan wij in op de volgende vragen. Hoe kun je slimme, duurzame en circulaire technologieën inzetten om als Rijk, Provincie of gemeente nog intelligenter en duurzamer te presteren? Door Onno Sminia, innovatie manager | Croonwolter&dros.

Het thema van het eerste Verbindingsfestival ooit, is ‘Slimme en Gezonde Stad’.

De Slimme en Gezonde Stad

Het thema van het eerste Verbindingsfestival ooit, is ‘Slimme en Gezonde Stad’. 2000 professionals doen kennis op om Nederland een stukje mooier, slimmer en gezonder te maken. Door een grote diversiteit aan doelgroepen bij elkaar te brengen en kennis te delen over één thema, maakt het Verbindingsfestival impact in een tijd van gezondheidscrisis. Velen missen het netwerkmoment dat veel fysieke evenementen kenmerkt, leggen daardoor minder nieuwe contacten of kunnen bestaande relaties in mindere mate verstevigen. Het Verbindingsfestival doorbreekt dat isolement en brengt professionals in de bouw, vastgoed, mobiliteit, wonen & zorg en openbare ruimte samen rondom één gezamenlijke maatschappelijke opgave.

Bemachtig hier jouw gratis ticket!