MASTERCLASS OVER NIEUWE NEN1010

Per 1 oktober 2015 heeft de elektrotechnische installatiebranche een nieuwe norm: de NEN1010:2015. De norm, die de minimumeisen aan laagspanningsinstallaties vastlegt, heeft grote gevolgen voor met name ‘Medisch gebruikte ruimten’. Croon Elektrotechniek was betrokken bij het opstellen van de nieuwe norm. De onderneming geeft door middel van Masterclasses uitleg over de veranderingen. “Vooral operatiekamers kunnen aanzienlijk goedkoper worden ingericht”, zegt senior consultant Gerard de Groot.

VAN PRODUCT NAAR PRESTATIE

Gerard de Groot: “Met name ‘Rubriek 710 – Medisch gebruikte ruimten’ verandert ingrijpend. Deze rubriek richt mzich op de installaties in bijvoorbeeld operatiekamers of patiëntenkamers. Installateurs krijgen voortaan meer vrijheid bij het ontwerpen en bouwen van een installatie. Die vrijheid gaat wel gepaard met verplichtingen: de betrokken partijen moeten samen de risico’s van de elektrische veiligheid in deze ruimten inschatten en de randvoorwaarden voor de medische handelingen beschrijven. Dit leidt tot een veilig ontwerp op maat.” Deze ontwikkeling past bij een maatschappelijke trend waarin de installateur geen product meer levert – zoals ’tien wandcontactdozen’ –, maar een prestatie garandeert – zoals ‘voldoende contactdozen voor een juist gebruik van de ruimte’. De gebruiker en de installateur bepalen samen welke prestatie de installateur moet leveren en leggen dat vast in een ‘declaration of performance’. Het gaat dan niet alleen om het werk van de installateur zelf, maar ook om de samenhang met andere systemen.

FORS GOEKOPER MET STERPUNTAARDING

Voortaan spreekt de branche niet meer van ‘Klasse 0 t/m 3’, maar van ‘Groep 0 t/m 2’. Dit brengt de Nederlandse indeling in lijn met de Europese. En terwijl vroeger Klasse 3 een geïsoleerde opstelling van de installatie vereiste, kan er nu, afhankelijk van de gewenste graad van bescherming, ook gekozen worden voor de fors goedkopere sterpuntaarding. Ook als apparatuur al is voorzien van bescherming met een zogeheten ‘geïsoleerd patiëntdeel’ (Type BF of type CF), kan sterpuntaarding voldoende zijn. Andere wijzigingen ten opzichte van de vroegere norm zijn het veranderen van het begrip ‘MES-keten’ in ‘Medisch IT-stelsel’ (waarbij de I voor Impedantie en de T voor Terra staat) en de introductie van het begrip ‘Medisch Elektrisch Systeem’; dezelfde afkorting, maar een ander begrip. Ook veranderen het toegestane aantal wandcontactdozen op een Medisch IT-stelsel en het aantal vereffeningspunten.

MASTERCLASSES VOOR RELATIES

Ook als apparatuur al is voorzien van bescherming met een zogeheten ‘geïsoleerd patiëntdeel’ (Type BF of type CF), kan sterpuntaarding voldoende zijn. Andere wijzigingen ten opzichte van de vroegere norm zijn het veranderen van het begrip ‘MES-keten’ in ‘Medisch IT-stelsel’ (waarbij de I voor Impedantie en de T voor Terra staat) en de introductie van het begrip ‘Medisch Elektrisch Systeem’; dezelfde afkorting, maar een ander begrip. Ook veranderen het toegestane aantal wandcontactdozen op een Medisch IT-stelsel en het aantal vereffeningspunten.

Interesse?

Interesse in deelname aan de masterclass? Stuurt u dan een e-mail met uw gegevens naar events@croon.nl.