Masterclass NEN1010

Technische ruimte

NEN1010

Sinds anderhalf jaar is de nieuwe NEN1010 van kracht. Zoals u wellicht weet, heeft deze hernieuwde versie een grote impact op elektrotechnische installaties.

Croonwolter&dros heeft zitting in de NEN commissie en heeft aan de basis gestaan van deze nieuwe normering. Omdat wij het belangrijk vinden u goed te informeren en kennis over de nieuwe NEN1010 uit eerste hand te vernemen, nodigen wij u uit deel te nemen aan de Masterclass NEN1010.

Spreker Gerard de Groot heeft namens Croonwolter&dros deelgenomen aan de NEN commissie en praat u en uw collega’s in een Masterclass graag bij. Denk hierbij aan wijzigingen bij de eerste aanleg maar zeker ook aan aanpassingen in noodverlichting, consequenties voor type en kleur bekabeling, mutaties binnen bestaande medische (OK) ruimten etc.

PROGRAMMA

09.00 uur Ontvangst in Museum More te Gorssel
09.30 uur Start Masterclass NEN1010
11.30 uur Afsluitende lunch
12.30 uur Einde

Er zijn geen kosten aan deelname verbonden.  

Indien u interesse heeft, kunt u een e-mail sturen aan Judith Andringa, PR en Event Manager, via events@croonwolterendros.nl. In de week voorafgaand aan de Masterclass ontvangt u van ons de laatste details. 

Benieuwd naar onze referentieprojecten?

PROJECTEN UTILITEIT