Utiliteit

Start RenSec programma van TenneT

28 maart, 2014

Half februari begonnen medewerkers van Croon op station Eemshaven aan de eerste werkzaamheden voor het RenSec programma van TenneT. RenSec staat voor Renovatie Secundaire installaties en dat is precies wat er de komende tijd op zo'n 20 stations door heel Nederland gaat gebeuren.

Onder secundaire installaties verstaan we de apparatuur in het station die niet direct voor de distributie van elektriciteit zorgt, maar wel onmisbaar is voor een goede werking van dat hoogspanningsstation. Het gaat dan om de besturing, meting en beveiliging van het station. In veel stations is de besturing al meer dan 30 jaar oud en tijdens de verschillende RenSec programma's wordt deze vervangen. Station Eemshaven bijt als 380/220 kV station het spits af.

Renovatie in vele kleine stapjes

De voorbereidingen voor de renovatie zijn begonnen in januari en op 17 februari begonnen de werkzaamheden aan railsectie A van tak C1. De werkzaamheden aan deze sectie zijn op 14 maart afgerond, hierrna zullen nog vier secties van deze tak worden gerenoveerd. Voor de gehele tak is ongeveer drie maanden beschikbaar voor de montage. Daarna worden nog vijf takken gerenoveerd. De werkzaamheden in dit station zullen eind 2015 worden afgerond.

Uitschakeling

Tijdens de montage kan slechts een klein deel van de installatie (een sectie) buiten bedrijf gesteld worden. Het zal daardoor voorkomen dat montagewerkzaamheden dienen te worden uitgevoerd in een besturingskast of aan een besturingskabel welke gedeeld wordt met een andere sectie, welke in bedrijf blijft. Dit is een ongewenste situatie, maar hier is, om redenen van bedrijfsvoering, bewust voor gekozen. Het gevolg is echter dat een uitschakeling tijdens montage- en/of testwerkzaamheden niet geheel is uit te sluiten. Dit kan in het ergste geval leiden tot afschakeling van een van de vijf productie-eenheden van het nabijgelegen bedrijf GDF Suez, welke zijn aangesloten op dit station.Er is per tak een gedetailleerd ombouwplan opgesteld en met alle betrokkenen doorgesproken. Daarnaast wordt met GDF Suez tijdens uitvoering van de werkzaamheden intensief overlegd, waardoor de gevolgen van een uitschakeling, mocht die zich voordoen, zoveel mogelijk worden beperkt.

Strakke planning

Naast het uitvoeren van de montage, terwijl een groot deel van de installatie in bedrijf blijft, is er een tweede uitdaging voor RenSec Eemshaven, te weten de strakke planning van het project.