Zorg & ICT in de Jaarbeurs Utrecht

De vakbladen staan er vol mee: domotica in de zorg moet dè oplossing zijn voor zorginstellingen en ziekenhuizen. Ook wij zien deze trend terug en zorgen met CareConnect dat instellingen in- en extramuraal zorg op afstand kunnen bieden.

Masterclass nieuwe NEN1010: Medische Ruimten

Per 1 oktober 2015 heeft de elektrotechnische installatiebranche een nieuwe norm: de NEN1010:2015. De norm, die de minimumeisen aan laagspanningsinstallaties vastlegt, heeft grote gevolgen voor met name ‘Medisch gebruikte ruimten’.