Tunnelwet

Tunnelwet: een eenduidige veiligheidsnorm

Medio 2013 is de Tunnelwet herzien. Voor de aanpassing van de wet stelde Rijkswaterstaat (RWS) enkele eisen. De nieuwe wet moest onder meer bijdragen aan de afname van escalaties bij incidenten, de zelfredzaamheid van de betrokkenen bevorderen en het milieu beschermen. Croonwolter&dros heeft bijgedragen aan de totstandkoming van de nieuwe wet.

Met 140 jaar ervaring in infrastructuur hebben we veel gezien en meegemaakt. We stonden aan de wieg van automatisering en ontwikkelen tegenwoordig onze eigen software. We hebben de uitdagingen op het gebied van veiligheid en milieu zien toenemen. En vrijwel ieder denkbaar obstakel hebben we genomen. Om die redenen ziet RWS ons als expert op het gebied van veiligheid binnen infrastructuur. En zijn we geraadpleegd in aanloop naar de Wet aanvullende regels veiligheid wegtunnels (Warvw). Een unieke rol, waarbij we optraden als adviseur en deels meeschreven aan de nieuwe wet.

Duidelijke standaard

Als system integrator hebben we met de meest uiteenlopende veiligheidsvraagstukken te kampen gehad. Inmiddels weten we dus hoe we de veiligheid van alle betrokkenen kunnen borgen. We zijn bovendien groot voorstander van integraal samenwerken [link naar pagina]. Met de nieuwe wet is er een eenduidige veiligheidsnorm tot stand gekomen. Er ligt nu een standaard met iets meer dan 50 installaties waar tunnelbeheerders uit kunnen kiezen. Die dienen te worden vastgelegd in de planologische fase, om discussies of onduidelijkheden in een later stadium te voorkomen. De aanvullende regels zorgen er tevens voor dat hulpdiensten vroegtijdig betrokken zijn bij tunnelprojecten. Hiermee voorkomen we dat in de testfase nog allerlei aanpassingen gedaan moeten worden.