Technische Automatisering & Water

Slimme automatisering bij waterbedrijven 

Wilt u de efficiency van de processen binnen uw waterschap of drinkwaterbedrijf verhogen en de kosten verlagen? Wilt u bijvoorbeeld energiezuiniger werken? Of wilt u verschillende locaties centraal kunnen bedienen en storingen sneller op kunnen lossen?

Met slimme automatisering optimaliseert u de processen in de waterketen. Door gebruik te maken van sensoren en IoT speelt u bovendien makkelijker en sneller in op de extremer wordende weersomstandigheden. Zo voorkomt u riooloverstromingen bij grote regenbuien en houdt u het peilbeheer in de grip. 

Thuis in de watersector

Syteemintegrator Croonwolter&dros heeft jarenlange ervaring met het ontwerpen, realiseren, onderhouden en optimaliseren van procesautomatisering voor afvalwater-, oppervlaktewater- en drinkwatersystemen. Of het nu gaat om renovatie of nieuwbouw van een gemaal, om het beheren van een complexe en complete waterzuivering of om efficiënter alarmmanagement, wij kennen de processen en de automatiseringssystemen en adviseren u graag over de mogelijkheden om uw processen en assets verbeteren en energie en kosten te besparen. 

PLC/SCADA en DCS-oplossingen

We bieden PLC/SCADA en DCS-oplossingen voor de besturing en bediening van de processen, het virtualiseren van server- en clientsystemen en het realiseren van centrale bediening en besturing. Via data-analyse, inzichtelijke rapportages van proceswaarden en alarmmanagement helpen we uw operators en procestechnologen hun taak beter uit te voeren. U kunt uw gehele project van A tot Z aan ons uitbesteden, of ons inschakelen als onderdeel van een bouwteam. 

Z-info verwerkt alle ongestructureerde data van o.a. debieten, monsteropnames, energieverbruik en slibtransporten.

Z-info: de standaard in de zuiveringswereld

Onze nauwe samenwerking met de waterschappen leidde tot de ontwikkeling van informatie- en rapportagesysteem Z-info, dat inmiddels de standaard is in de zuiveringswereld. Z-info verwerkt alle ongestructureerde data van bijvoorbeeld debieten, monsternames, energieverbruik en slibtransporten en verwerkt dat tot presentabele informatie en rapportages op maat. 

Onze succesfactoren

Gespecialiseerd in water

We zijn zeer ervaren met de processen in de waterwereld, en koppelen onze uitgebreide markt- en proceskennis aan veel IT- en OT-expertise.

kostenbesparing

Meer gemak, minder kosten

Met innovaties als IoT en kunstmatige intelligentie zorgen we voor een efficiënter proces en verlagen we de risico’s én uw kosten.

Integrale oplossing

U heeft één aanspreekpunt voor zowel de hardware-kant (van sensor en actor tot de apparatuur in het datacenter) als de software-kant (programmering van de besturing tot vergaande data-analyse).

altijd bereikbaar telecontrol

24/7 Support

Wij werken in een doorgaans dynamische omgeving aan kleine en grote projecten. Daarbij zijn wij ons ervan bewust dat het zuiveringsproces altijd door moet gaan.

Unieke markt, unieke oplossingen

De waterwereld is uniek en vraagt om specialistische kennis. Door de geografische spreiding van de assets wordt centrale bediening en besturing steeds belangrijker, maar nog niet alle assets zijn daarop ingericht. Door de klimaatveranderingen zijn er steeds vaker periodes van extreme droogte of juist extreme regenval. Veel installaties moeten worden aangepast om daar snel op in te kunnen spelen en zo overstromingen of problemen met het oppervlaktewater te voorkomen. Ook modulariteit speelt een steeds grotere rol bij de gewenste flexibiliteit en de behoefte aan standaardisatie.

Hiervoor zijn nieuwe automatiseringsoplossingen nodig waar technieken zoals internet of things, big data en kunstmatige intelligentie een rol kunnen spelen. Technische Automatisering & Informatisering (TAI) van Croonwolter&dros is hierin gespecialiseerd. 

Unieke samenwerking met opdrachtgevers

Uniek is de samenwerking met onze opdrachtgevers. We noemen het de Bouwteam+ aanpak. Een ‘Geen-Gedoe-aanpak’ waarbij het gezamenlijk belang en optimaal rendement voorop staan. We vertellen u er graag over meer.

Peter Withagen

Manager Watermarkt

Bent u benieuwd hoe wij via slimme automatisering en informatisering de processen in uw waterbedrijf kunnen verbeteren? We helpen u graag verder.

Stuur e-mail