(Systeem) integratie

(Systeem)integratie

alles op elkaar afgestemd

Het bij elkaar brengen en koppelen van verschillende systemen brengt grote voordelen met zich mee. De juiste mensen beschikken op het juiste moment over de informatie die zij nodig hebben om hun werk te kunnen doen. Op het vlak van systeemintegratie is steeds meer mogelijk.

Er zijn verschillende definities voor en benaderingen van systeemintegratie. Maar allemaal hebben ze één ding gemeen: gebruikers beschikken op het juiste moment over de informatie die zij nodig hebben. Of het nu om een bedrijfsmatige kijk op systeemintegratie gaat, een softwarematige (automatisering) of een technische. 

Interoperabiliteit en ketensamenwerking

Bedrijven werken meer en meer binnen ketens samen. Onderling informatie uitwisselen tussen bedrijven of tussen bedrijf en (eind)klant is heel normaal. Het fysiek of functioneel koppelen van systemen is daarom een organisatie overstijgend thema. Interoperabiliteit van deze systemen is daardoor ook belangrijk geworden. Ongeacht leverancier of type installatie en ongeacht welke standaarden een organisatie hanteert, deze moeten aansluiten bij die van andere organisaties. 

MES

Systeemintegratie is een kans om vraag en aanbod optimaal op elkaar af te stemmen en continuïteit van installaties te garanderen. Kantoorautomatisering gekoppeld aan procescontrolesystemen middels een MES-(manufacturing execution system) creëert een tussenlaag die realtime data verzamelt over tal van processen. Zo komen knelpunten snel in beeld en blijft optimale controle in een industriële plant gewaarborgd. 

System engineering

Systeemintegratie is een multidisciplinair werkveld dat verschillende expertises samenbrengt. ICT, maar ook engineering. In verschillende fases van de life cycle van een installatie. Van design tot oplevering en van onderhoud tot management. Als brede technologische dienstverlener kennen wij de complexiteit die grote projecten met zich mee kunnen brengen. In deze veeleisende omgeving geavanceerde oplossingen bieden, dat is onze uitdaging.