Smart Energy

Duurzame energie 

Door het toenemend besef dat ons energieverbruik gepaard gaat met onomkeerbaar hoge CO2-uitstoot, zijn we als maatschappij op zoek naar schone alternatieven. Daarbij weegt mee dat energie uit fossiele brandstof niet eeuwig beschikbaar is, terwijl dat wel geldt voor energie uit zon, wind, water en aardwarmte. Wij streven naar het gebruik van duurzame energie en het terugdringen van de CO2-uitstoot, waarbij de afspraken gemaakt in Parijs leidend zijn.  Wij dragen al jaren bij aan de energietransitie en vinden het belangrijk een actieve maatschappelijke rol hierin te nemen. 

Energie Expertise

Samengevat: “Energie geeft ons energie”. Van oudsher worden we al betrokken bij het ontwerpen, realiseren en onderhouden van intelligente oplossingen om veilige en vooral comfortabele gebouwen te realiseren. We onderscheiden ons in de markt door de aanwezige expertises van projectontwikkeling, financiering en exploitatie samen te voegen met de aanwezige technische kennis.  Door zelfstandig projecten te ontwikkelen en financieren bieden we onze klanten een andere vorm van dienstverlening aan. Hierbij wordt betaald voor het energieverbruik van het object en niet meer voor het in eigendom hebben van de totale installatie.

"Er is geen excuus meer om het niet te doen"

- Fabio Pisano, Business Development Manager

RELEVANTE ARTIKELEN

Benieuwd naar onze referentieprojecten?

PROJECTEN UTILITEIT