Energie opslag

Nieuwsgierig geworden? Neem contact op met Onno Sminia.

Klimaatinstallatie dienstgebouwen energieneutraal 

Een energieneutraal gebouw wordt gedefinieerd als: een gebouw met een EPC van nul. Dit betekent dat het energieverbruik van installaties en verlichting over een jaar gemeten nul is. Een EPC van nul is alleen te bereiken als het gebouw geen gasaansluiting heeft.

Dit kan je bereiken door een aantal toepassingen:  

 • Een zo zuinig mogelijke klimaatinstallatie ontwerpen d.m.v. optimale gebouwontwerpen en gebruik van bouwkundige materialen;
 • Gebruik van de nieuwste en effectieve klimaattechnieken; 
 • Koeling en verwarming gebruik maken van warmte&koude pompen;
 • De opwekking van benodigde energie door zonnepanelen (op het gebouw en langs het tracé).

Om tot een optimaal en energiezuinig klimaatsysteem te komen kan je denken aan de volgende zaken: 

 • Slimme indeling van het gebouw: kunnen hergebruik van restwarmte uit systeemruimten naar verblijfsruimten;
 • Voorkomen van direct zonlicht op de ramen; 
 • Warmte&koude-pomp t.b.v. aanvullende luchtverwarming & koeling, afhankelijk van extreme weercondities: 
 • Voeding wisselaar en pomp door opbrengst overdag opgeslagen zonne-energie wegtrace;
 • Toepassing van optimale natuurlijke ventilatie; 
 • Buffer bluswaterkelder; 
 • Opslag van warmte - Phase Change Materials (PCM) worden in de vorm van balletjes geïntegreerd in plafondplaten, vloeren, wanden en meubels. Bij een stijgende temperatuur slaan deze PCM warmte op waardoor de temperatuur in de ruimte constant blijft. Bij een verlaging in temperatuur staan de PCM warmte af waardoor de temperatuur in de ruimte stijgt. PCM kunnen worden toegepast in de vergaderkamers. Bij verhoogde warmteproductie in de ruimten wordt de warmte in de PCM in de plafondplaten opgeslagen.