RIJNLANDROUTE

Projectinformatie

Project RijnlandRoute
Locatie Katwijk - Leiden
Opdrachtgever Provincie Zuid-Holland in samenwerking met Rijkswaterstaat
Looptijd 2017 - 2022

Projectomschrijving

De RijnlandRoute is een nieuwe wegverbinding van Katwijk, via de A44, naar de A4 bij Leiden. De weg lost huidige knelpunten op en garandeert de doorstroming in de regio Holland Rijnland, met name rondom Leiden en Katwijk. In opdracht van de Provincie Zuid-Holland is Comol5 verantwoordelijk voor de bouw van de nieuwe N434 met geboorde tunnel en de aanpassingen aan de A4 en de A44. Comol5 wordt ook verantwoordelijk voor het 15-jarig onderhoud van de N434.

Comol5 is een internationale aannemerscombinatie die bestaat uit de TBI-ondernemingen Croonwolter&dros en Mobilis, VINCI Construction Grands Projets en DEME Infra Marine Contractors.

Tunneltechnische installaties ruim voor openstelling aangesloten

De tunneltechnische installaties voor de RijnlandRoute worden voor het eerst in de infrabranche op modulaire wijze gebouwd. In een testfaciliteit in Eindhoven worden alle tunneltechnische installaties voor de nog te boren tunnel, volledig geconditioneerd gebouwd en getest in modules. Maar liefst drie jaar voor openstelling waren de tunneltechnische installaties al aangesloten op de verkeerscentrale in Rhoon. Dit betekent dat alle installaties vooraf uitvoerig getest kunnen worden. Hierdoor kan de tunnel in de RijnlandRoute na afronding van de bouw sneller in gebruik worden genomen.

Modulair bouwen RijnlandRoute

Technische installaties geplaatst in dienstgebouw Corbulotunnel RijnlandRoute

In mei 2021 zijn de eerste tunneltechnische installaties (TTI) geplaatst in het dienstgebouw van de Corbulotunnel in Leiden. Het gaat om 54 verschillende installaties die zorgen voor een veilige tunnel, zoals de verlichting, camera’s, noodtelefoons en het brandmeldsysteem. De installaties, opgebouwd in totaal 24 modules (containers), zijn de afgelopen twee jaar op de testlocatie in Eindhoven opgebouwd en uitvoerig getest. 

Actueel

Overig

Remmy Uffen

Manager Commercie en Tendering

Wilt u weten wat wij voor uw project kunnen betekenen?

Stuur e-mail