MVO

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

In alles wat we doen, staat de mens centraal. In onze bedrijfsvoering zijn wij alert op de duurzame mogelijkheden die wij onze relaties kunnen bieden, hoe wij schadelijke emissies kunnen beperken en hoe wij moeten omgaan met onze afvalstromen en de eindigheid van bepaalde grondstoffen.

CO2

Energiebesparing en terugdringing van CO2-emissie is van wezenlijk belang voor een beter milieu en beheersing van klimaatverandering. Croonwolter&dros neemt de verantwoordelijkheid voor het besparen van energie en het beperken van CO2-emissie ook in haar eigen bedrijfsvoering. Wij voeren hiervoor een meerjarenbeleid. Energiebesparing en reductie van CO2-emissie maken daar deel van uit. Per half jaar vindt een evaluatie plaats waarbij de verschillende energiebesparings- en CO2 reductiemaatregelen die zijn genomen, tegen het licht worden gehouden en worden getoetst op effectiviteit.

Habitat for Humanity

Habitat bouwt aan een wereld waarin iedereen een veilig (t)huis heeft. Daarom bouwt Habitat huizen, samen met de nieuwe huiseigenaren. In die landen waar het minder vanzelfsprekend is om een dak boven het hoofd te hebben dan hier in Nederland.

Croonwolter&dros neemt elk jaar deel aan de bouwreizen die worden georganiseerd door Habitat. Een groep medewerkers van TBI-ondernemingen werkt tijdens een bouwreis als team met lokale vakmensen en de toekomstige huiseigenaren en bouwen zo aan een betere huisvesting en daarmee toekomst. Een ervaring die levens verandert.

De TBI-bouwreis 2019 gaat naar Roemenië. In de periode van 6 april tot 15 april 2019 zal een groep van 12 collega's van TBI-ondernemingen de handen uit de mouwen steken en bouwen aan een veilig (t)huis voor mensen die onze hulp heel goed kunnen gebruiken.

Volg ons op Facebook!

ROPARUN 2019

Op 8 juni 2019 start de Roparun voor de vierde keer met een team van Croonwolter&dros (Team 67). We zijn al druk bezig met trainen en voorbereiden voor deze estafetteloop.

Onder het motto 'Wedorun4fun" loopt het team in 48 uur, non-stop, van Parijs naar Rotterdam voor het goede doel. Teamcaptain Jhon Megens: 'Meedoen aan de Roparun betekent voor ons niet alleen het leveren van een sportprestatie voor een goed doel. Lopen is ook gewoon leuk en we willen onze passie voor sport graag met anderen delen.'

Girlsday

Bèta, techniek of ICT niks voor meisjes? Natuurlijk wel! En deze boodschap willen we laten zien, daarom doet Croonwolter&dros mee aan Girlsday. Want wij zijn ervan overtuigd dat techniek óók leuk is voor meiden!

 

Maatschappelijke betrokkenheid

Croonwolter&dros ondersteunt diverse initiatieven waaronder Social Return. Dit houdt in dat er een percentage van de aanneemsom van een project door Croonwolter&dros gebruikt wordt om kandidaten met een maatschappelijk zwakke arbeidsmarktpositie vacatures, leer-werkplekken of stageplaatsen aan te bieden. De gedachte is dat niemand aan de kant mag blijven staan.

Ook stromen er gemiddeld 40 personen per jaar in via de Beroeps begeleidende leerweg (BBL).