MVO

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

Er is een sterk verband tussen de strategie van Croonwolter&dros en de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s). We richten ons op de (sub)doelen waar we zelf de meeste invloed op hebben en een positieve bijdrage kunnen leveren met onze bedrijfsactiviteiten. Wij zien in SDG 3, 4, 8, 9, 11, 12, 13 en 14 de beste mogelijkheden om daaraan bij te dragen.

Goede gezondheid en welvaart voor ale leeftijden

3.8 Zorgen voor een universele gezondheids-dekking, met inbegrip van de bescherming tegen financiële risico’s, toegang tot kwaliteitsvolle essentiële gezondheids-zorgdiensten.

Veiligheid is 1 van de 5 strategische thema's van Croonwolter&dros.
Croonwolter&dros investeert in de gezondheid van medewerkers in alle leeftijdscategorieën door

 • de inzet van TBI Vitaal;
 • het creeëren van een veilige en gezonde werkomgeving (Veiligvoorjezelf.nl).


 

 

Gelijke toegang tot kwaliteitsvol onderwijs en bevorder levenslang leren voor iedereen

4.4 Tegen 2030 het aantal jongeren en volwassenen met relevante vaardig-heden, met inbegrip van technische en beroeps-vaardigheden, voor tewerkstelling, degelijke jobs en ondernemerschap aanzienlijk verhogen.

Croonwolter&dros geeft medewerkers kansen hun opleidingsniveau te verhogen en een leven lang te leren en stimuleert samenwerking met vakopleidingen om het vakmanschap te versterken (WE College en TBI Studiefonds).

Fatsoenlijke banen en economische groei

8.2 Hogere economische productiviteit door diversificatie, technolo-gische modernisatie en innovatie.
8.8 De arbeidsrechten beschermen en veilige en gezonde werkomgevingen bevorderen voor alle werknemers.

 • Innovatie is 1 van de 5 strategische thema's van Croonwolter&dros , deelname aan het i-fonds.
 • HR-beleid (ervaringsleerplekken, social return, investeren in jong talent, stimuleren, enthousiasmeren en faciliteren technisch onderwijs)
 • Professioneel inleenbeleid (Check 1-2-3)
 • Investeren in de professionele en persoonlijke ontwikkeling van medewerkers (WE College)
 • Veilige en gezonde werkomgeving, gedegen veiligheidsbeleid (Veiligvoorjezelf en TBI Vitaal)

Duurzame infrastructuur

 • 9.1 Ontwikkelen van kwalitatieve, betrouwbare, duurzame en veerkrachtige infrastructuur ter ondersteuning van de economische ontwikkeling en het menselijk welzijn.
 • 9.4 Verduurzamen infrastructuur en industrieën waarbij de focus ligt op een grotere doeltreffendheid bij het gebruik van hulpbronnen en van schonere en milieuvriendelijke technologieën en industriële processen.

 

 

 • Duurzaamheid en digitalisering zijn 2 van onze 5 strategische thema's.
 • Toekomstbestendig maken van gebouwen (smart buildings), het versterken en verduurzamen van de infrastructuur (de energieneutrale tunnel, solar optic fibre) en zorgdragen voor schone industrie (smart energy).
   


 

 

Veilige en duurzame steden

 • 11.6 De nadelige milieu-impact van steden per capita reduceren, ook door bijzondere aandacht te besteden aan de luchtkwaliteit en aan het gemeentelijk en ander afvalbeheer.

 

.

 

 

 

 • Duurzaamheid is 1 van de 5 strategische thema's van Croonwolter&dros
 • Toekomstbestendig maken en versterken van infrastructuur (divisie Infra)
 • Toekomstbestendig bouwen, revitalisering (C - the change) binnenstedelijke projectontwikkeling.

 

 

 

Duurzame consumptie en productie

 • 12.2 Het duurzame beheer en het efficiënte gebruik van natuurlijke hulpbronnen realiseren.
 • 12.5 Tegen 2030 de afvalproductie aanzienlijk beperken via preventie, vermindering, recyclage en hergebruik.
 • 12.6 Bedrijven aanmoedigen om duurzaam te werken en duurzaamheidsinformatie te integreren in hun rapporteringscyclus.
 • 12.7 Duurzame praktijken bij overheidsopdrachten bevorderen in overeenstemming met nationale beleidslijnen en prioriteiten.
 • Minimaliseren van gebruik en stimuleren hergebruik van materialen tijdens het bouw- en installatieproces, duurzaam inkopen, modulair ontwerpen en plug & play fabriceren, bouwen en monteren (modulair bouwen).
 • Duurzaamheid(informatie) een integraal onderdeel is van de bedrijfsstrategie.
 • Overtreffen klantvraag op het gebied van duurzaamheid, duurzaamheid is 1 van de 5 strategische thema's.

Klimaatverandering aanpakken

13.2 Maatregelen inzake klimaatverandering integreren in nationale beleidslijnen, strategieën en planning.

 

Keuze voor duurzame oplossingen om de milieubelasting van de eigen organisatie te verminderen (niveau 5 op de CO2 prestatieladder, certificaten).  

Samenwerking en aangaan van partnerschappen om doelstellingen te bereiken

17.17 Doeltreffende openbare, publiek-private en maatschappelijke partnerschappen aanmoedigen en bevorderen, voortbouwend op de ervaring en het netwerk van partnerschappen.

 • Samenwerking is 1 van de 5 strategische thema's van Croonwolter&dros.
 • Samenwerking in de keten, aangaan van partnerschappen en allianties om krachten en kennis te bundelen en zo tot nieuwe oplossingen te komen.

CO2

Energiebesparing en terugdringing van CO2-emissie is van wezenlijk belang voor een beter milieu en beheersing van klimaatverandering. Croonwolter&dros neemt de verantwoordelijkheid voor het besparen van energie en het beperken van CO2-emissie ook in haar eigen bedrijfsvoering. Wij voeren hiervoor een meerjarenbeleid. Energiebesparing en reductie van CO2-emissie maken daar deel van uit. Per half jaar vindt een evaluatie plaats waarbij de verschillende energiebesparings- en CO2 reductiemaatregelen die zijn genomen, tegen het licht worden gehouden en worden getoetst op effectiviteit.

Habitat for Humanity

Habitat bouwt aan een wereld waarin iedereen een veilig (t)huis heeft. Daarom bouwt Habitat huizen, samen met de nieuwe huiseigenaren. In die landen waar het minder vanzelfsprekend is om een dak boven het hoofd te hebben dan hier in Nederland.

Croonwolter&dros neemt elk jaar deel aan de bouwreizen die worden georganiseerd door Habitat. Een groep medewerkers van TBI-ondernemingen werkt tijdens een bouwreis als team met lokale vakmensen en de toekomstige huiseigenaren en bouwen zo aan een betere huisvesting en daarmee toekomst. Een ervaring die levens verandert.

De TBI-bouwreis 2019 gaat naar Roemenië. In de periode van 6 april tot 15 april 2019 zal een groep van 12 collega's van TBI-ondernemingen de handen uit de mouwen steken en bouwen aan een veilig (t)huis voor mensen die onze hulp heel goed kunnen gebruiken.

Volg ons op Facebook!

ROPARUN 2020

Op 30 mei 2020 start de Roparun voor de vrijfde keer met een team van Croonwolter&dros (Team 67). We zijn al druk bezig met trainen en voorbereiden voor deze estafetteloop.

Onder het motto 'Wedorun4fun" loopt het team in 48 uur, non-stop, van Parijs naar Rotterdam voor het goede doel. Teamcaptain Noëlle Haneveld: 'Meedoen aan de Roparun betekent voor ons niet alleen het leveren van een sportprestatie voor een goed doel. Lopen is ook gewoon leuk en we willen onze passie voor sport graag met anderen delen.'

Girlsday

Bèta, techniek of ICT niks voor meisjes? Natuurlijk wel! En deze boodschap willen we laten zien, daarom doet Croonwolter&dros mee aan Girlsday. Want wij zijn ervan overtuigd dat techniek óók leuk is voor meiden!

 

Maatschappelijke betrokkenheid

Croonwolter&dros ondersteunt diverse initiatieven waaronder Social Return. Dit houdt in dat er een percentage van de aanneemsom van een project door Croonwolter&dros gebruikt wordt om kandidaten met een maatschappelijk zwakke arbeidsmarktpositie vacatures, leer-werkplekken of stageplaatsen aan te bieden. De gedachte is dat niemand aan de kant mag blijven staan.

Ook stromen er gemiddeld 40 personen per jaar in via de Beroeps begeleidende leerweg (BBL).