Historie

DE HISTORIE VAN CROONWOLTER&DROS

Hoe Croon en Wolter & Dros samen Croonwolter&dros werden

Hoe is het ooit begonnen bij Wolter & Dros?

In 1875 wordt in Amsterdam de firma H.J. Wolter opgericht, volgens de overlevering kocht Hendrik Jan Wolter de firma Redeker & Co aan het Frederiksplein. Deze firma was een drijfriemenfabriek en als tweede activiteit stond vermeld “Aanleggers van verwarmingstoestellen”.

Hendrik Jan Wolter specialiseerde de onderneming in de verwarming en ventilatie van gebouwen. Centrale Verwarming was omstreeks 1875 een noviteit. Hiermee is de historische basis gelegd voor Wolter & Dros.

Het huidige Croonwolter&dros komt dus voort uit drijfriemen en schellen.

Wolter & Dros, sinds jaar en dag bekend als Amersfoortse onderneming heeft dus ook haar wortels in Amsterdam liggen. In 1885, tien jaar na de oprichting, verhuisden Hendrik Jan Wolter en zijn verwarmingsinstallatiebedrijf, dat nog maar een handvol medewerkers kende, naar Amersfoort. Hendrik Jan Wolter had een dochter en een zoon, zij hadden beiden echter geen belangstelling om de zaak over te nemen.

Hiertoe nam Hendrik Jan Wolter in 1906 de heer ir. Albert Dros in dienst met de bedoeling hem als opvolger in te werken. Wolter maakte Dros in datzelfde jaar 1906 nog compagnon. De naam Wolter & Dros was een feit en werd specialist in werktuigkundige installaties.

In 1917 trok de oprichter Hendrik Jan Wolter zich terug uit het bedrijf en verkocht zijn aandelen aan zijn compagnon Albert Dros. De verwarmingsindustrie groeide in die tijd flink en daarmee de onderneming Wolter & Dros ook. In 1929 werd naar een groter pand verhuisd terwijl de crisisjaren uitbraken.

Wolter & Dros maakt –net zoals bij vele bedrijven- tijdens de crisisjaren een heel moeilijke tijd door met verliescijfers en gedwongen ontslagen, er werkten toen zo’n 30 tot 40 personen in de montage en op kantoor.

Na de Tweede Wereldoorlog versnelde de groei door de wederopbouw van Nederland en werden door Wolter & Dros filialen opgericht in Amsterdam, Rotterdam, Den Bosch en Warnsveld. In 1950 – bij het 75-jarig jubileum van Wolter & Dros- had het bedrijf zo’n 200 medewerkers in dienst.

De jaren ’50 en ’60 waren eveneens gunstige jaren voor het Amersfoortse installatiebedrijf Wolter & Dros. In de centrale verwarmingsindustrie veranderde er veel. Steenkool als brandstof was al rond de oorlog voor een belangrijk deel vervangen door olie en de vondst van enorme gasvoorraden bij Slochteren zorgde eind jaren ’50 voor de overschakeling op gas als brandstof.

Enkele jaren later, in 1963, besloten de aandeelhouders van Wolter & Dros –dit waren voornamelijk de leden van de familie Dros- na een aanvankelijke aarzeling om het bedrijf te verkopen aan de OGEM. Hiermee kwam ook aan dit familiebedrijf een einde. De overname door OGEM leidde tot een zeer dynamische periode in de geschiedenis van Wolter & Dros.

Het ene na het andere bedrijf werd overgenomen, soms op initiatief van Wolter & Dros en soms op initiatief van OGEM. Door al deze toevoegingen liep het aantal medewerkers in de jaren ’70 op tot zo’n 1200 en was Wolter & Dros in 1968 naar een imposant gebouw verhuisd aan de Amsterdamseweg in Amersfoort.

Begin 2016 bestond Wolter & Dros dus 141 jaar en is gespecialiseerd in Centrale Verwarming, Luchtbehandeling, Ventilatie, Koeling, Meet- en Regeltechniek en Brandbeveiliging.

Maar het begon indertijd in 1875 met centrale verwarming in Amsterdam.

Hoe is het ooit begonnen bij Croon Elektrotechniek?

In 1876 wordt –eveneens in Amsterdam- de firma Croon Electrische Schellenmakers opgericht. Bernardus Hermanus Croon was een ondernemende medewerker bij het Rijkstelegraphie bedrijf (de voorloper van KPN en PTT) en in het Amsterdams adresboek komt te staan: Croon & Co Electrische schellenmakers, Spuistraat 271.

Hiermee is de historische basis gelegd voor Croon Elektrotechniek.        

Het huidige Croonwolter&dros komt dus voort uit drijfriemen en schellen.

Bernardus Hermanus Croon vroeg reeds rond 1880 aan Koning Willem de Derde een vergunning aan om het Koninklijk Wapen boven de deur van de werkplaats te mogen plaatsen.

Rond 1894 wordt in Rotterdam een filiaal van Croon en Co geopend naar aanleiding van de ingebruikname van de electrische centrale in de Maasstad. Een voor die tijd levendige correspondentie komt op gang tussen Croon & Co te Amsterdam en Rotterdam.

De ondernemersgeest van de familie Croon blijft niet beperkt tot elektrotechniek. Zo wordt door Hendrik Croon in de loop van 1911 begonnen met de inkoop en verkoop van automobielen en aanverwante artikelen. De Rotterdamse Automobiel Maatschappij R.A.M. was geboren.

In 1929 vindt de beurskrach van New York plaats en heeft enorme effecten voor de economische toestand in de wereld. Ook Nederland en daarmee Wolter & Dros en Croon ontkomen hier niet aan. In- en uitvoer worden meer dan gehalveerd en het nationale inkomen loopt met meer dan een kwart terug. Het aantal werklozen stijgt onrustbarend.

Ook bij Croon moet personeel worden ontslagen. De overigen kregen salarisverlaging. In 1931 is de toestand bij Croon zo hoog opgelopen dat met verlies wordt gewerkt met zo’n omvang dat –als deze toestand nog een jaar zou voortduren- het voortbestaan van Croon in het geding komt.

Ook bij Croon versnelde de groei door de wederopbouw van Nederland. De vooruitzichten werden beter en beter, zowel voor de landinstallaties als voor de scheepsinstallaties. Croon verkrijgt een aantal buitenlandse vertegenwoordigingen en het gaat voor de wind.

In januari 1959 neemt OGEM, de Overzeese Gas- en Electriciteits Maatschappij, de aandelen van Croon & Co over en daarmee is Croon een van de eerste grote acquisities van OGEM en zouden er nog vele acquisities door OGEM volgen. Hiermee kwam aan het familiebedrijf een einde. Ook neemt de expansiedrift van Croon in het kielzog van OGEM toe en wordt onder de noemer ‘de Croon-groep’ gestaag aan een landelijke dekking van onze elektrotechnische activiteiten gewerkt.

Begin jaren tachtig komt OGEM in zwaar weer en worden de gezonde bedrijfsonderdelen in de TBI Holdings ondergebracht. Dit geldt gelukkig voor zowel Croon als Wolter & Dros. De structuur van het concern wordt platgemaakt, waardoor de meeste dochterbedrijven van zowel Croon als Wolter & Dros als zelfstandige ondernemingen in de nieuw TBI Holdings voortgezet worden.

Begin 2016 bestond Croon dus 140 jaar en is gespecialiseerd in Licht- en Krachtinstallaties, Security, Hoogspanning, Survey & Inspection, Tracing, ICT en natuurlijk Technische Automatisering en Informatisering.

Maar het begon indertijd in 1876 met elektrische schellen in Amsterdam.

Croon en Wolter & Dros gaan samen verder als Croonwolter&dros

.

Om nog beter in te spelen op ontwikkelingen in de markt en de technologie gaan Croon en Wolter & Dros fuseren. Sinds 19 april 2016 opereren de ondernemingen onder de nieuwe merknaam Croonwolter&dros. Op 1 januari 2017 zijn de juridische entiteiten samengegaan.

Met een rijke historie van 140 jaar Croon en 141 jaar Wolter & Dros zijn de ondernemingen samen goed voor meer dan 280 jaar ervaring in de techniek. De fusie van Croon en Wolter & Dros is de logische volgende stap in de ontwikkeling van beide ondernemingen. Het samenbrengen van expertises geeft invulling aan de toenemende vraag naar integrale technische systemen.

Vanuit het motto ‘Intelligentie door Technologie’ zal Croonwolter&dros met intelligente oplossingen op het gebied van elektrotechniek, werktuigbouw, automatisering en informatisering bijdragen aan het duurzaam presteren van haar klanten. Met intelligente, zelfdenkende en -lerende systemen worden processen in of van objecten zoals schepen, tunnels, gebouwen en fabrieken efficiënter en effectiever.

Met een omzet van ruim 500 miljoen en 3.000 medewerkers is Croonwolter&dros een van de grootste in elektrotechniek, werktuigbouw, automatisering en informatisering, gespecialiseerde bedrijven van Nederland. Croonwolter&dros is actief in de markten: Utiliteit, Industrie, Infra en Marine & Offshore en heeft vestigingen in heel Nederland.

INTELLIGENTIE DOOR TECHNOLOGIE