Directieteam & TBI

Directieteam Croonwolter&dros

Croonwolter&dros staat onder de leiding van een statutaire directie.
Dit directieteam bestaat uit:

ir. P.J. (Piet Jan) Heijboer, Directievoorzitter

drs. Ing. M.H.R. (Mark) van Wordragen, Directeur

drs. J.T.M. (Angela) van Rijn EMFC FC, Directeur

ir. E. (Eugene) de Roodt, Directeur

Croonwolter&dros kijkt terug op een goed 2019, met opnieuw hogere bedrijfsopbrengsten. Deze zijn in 2019 uitgekomen op ruim € 566 miljoen. Het resultaat van Croonwolter&dros verbeterde aanzienlijk; het jaar werd afgesloten met bedrijfsresultaat van € 12,5 miljoen. De orderportefeuille is op een goed niveau gebleven en bedraagt ultimo 2019: € 595 miljoen. De financiële positie bleef onverminderd sterk met een solvabiliteit op basis van het eigen vermogen van ruim 32 procent.
Op basis van de omvang van de orderportefeuille, een gezond eigen vermogen en de focus op projectbeheersing en kostenoptimalisatie verwacht Croonwolter&dros de huidige en toekomstige uitdagingen aan te kunnen en ook in 2020 haar stabiele financiële positie te behouden.

Onderdeel van TBI

Croonwolter&dros is onderdeel van TBI Holdings B.V,  een van de grootste bouw- en techniekconcerns van Nederland. Onderdeel zijn van TBI stelt ons in staat om effectiever maatschappelijk verantwoord te ondernemen, te kunnen investeren voor de langere termijn en nieuwe samenwerkingen (co-makership) te initiëren. Bovendien kunnen we de kinderen van onze medewerkers mogelijk in aanmerking laten komen voor een studietoelage van Stichting Studiefonds TBI. Deze stichting heeft als doel om, in de vorm van een gift, een bijdrage te leveren aan de scholing, vorming en studie van kinderen van werknemers van de TBI-onderemingen.