Directieteam en TBI

Altijd voorop in een vakgebied dat continu in beweging is

Technologie maakt de wereld om ons heen steeds intelligenter. Croonwolter&dros is één van de leidende bedrijven in deze ontwikkeling. Al meer dan 140 jaar staan we aan de wieg van de talloze innovaties die een grote impact hebben op werken, wonen, produceren en recreëren.

Directieteam

ir. P.J. (Piet Jan) Heijboer, Directievoorzitter

drs. Ing. M.H.R. (Mark) van Wordragen, Directeur

drs. J.T.M. (Angela) van Rijn EMFC FC, Directeur

ir. E. (Eugene) de Roodt, Directeur

Solide financiële positie

Croonwolter&dros kijkt terug op een goed 2019, met opnieuw hogere bedrijfsopbrengsten. Deze zijn in 2019 uitgekomen op ruim € 566 miljoen. Het resultaat van Croonwolter&dros verbeterde aanzienlijk; het jaar werd afgesloten met bedrijfsresultaat van € 12,5 miljoen. De orderportefeuille is op een goed niveau gebleven en bedraagt ultimo 2019: € 595 miljoen. De financiële positie bleef onverminderd sterk met een solvabiliteit op basis van het eigen vermogen van ruim 32 procent. Op basis van de omvang van de orderportefeuille, een gezond eigen vermogen en de focus op projectbeheersing en kostenoptimalisatie verwacht Croonwolter&dros de huidige en toekomstige uitdagingen aan te kunnen en ook in 2020 haar stabiele financiële positie te behouden.

Innovatief sinds 1875

Wolter & Dros begon in 1875 in Amsterdam. Toen centrale verwarming nog nieuw en onbekend was in Nederland, waren wij verantwoordelijk voor de aanleg van de eerste installaties. In 1876, een jaar later, werd de firma Croon Electrische Schellenmakers opgericht. Met de uitvinding van de gloeilamp, legden we de eerste elektrische verlichtingen aan. We begeleidden de omschakeling van kolen naar gas in de jaren ‘50. En toen de eerste windmolenparken verschenen, waren wij betrokken bij het ontwerp en het onderhoud. Met de fusie van Croon en Wolter & Dros in 2017, kwam er meer dan 280 jaar ervaring in techniek bijeen. Ervaring in een vakgebied dat als geen ander in beweging is.

TBI

Croonwolter&dros is onderdeel van TBI Holdings B.V,  een van de grootste bouw- en techniekconcerns in Nederland. Het "TBI-DNA" maakt ons effectiever om maatschappelijk verantwoord te ondernemen, te kunnen investeren voor de langere termijn en nieuwe samenwerkingen (co-makership) te initiëren. Bovendien komen de kinderen van onze medewerkers in aanmerking voor een studietoelage van de Stichting Studiefonds TBI.