Directieteam en TBI

Altijd voorop in een vakgebied dat continu in beweging is

Technologie maakt de wereld om ons heen steeds intelligenter. Croonwolter&dros is één van de leidende bedrijven in deze ontwikkeling. Al meer dan 145 jaar staan we aan de wieg van de talloze innovaties die een grote impact hebben op werken, wonen, produceren en recreëren.

Directieteam

ir. P.J. (Piet Jan) Heijboer, Directievoorzitter

drs. Ing. M.H.R. (Mark) van Wordragen, Directeur

drs. J.T.M. (Angela) van Rijn EMFC FC, Directeur

ir. E. (Eugene) de Roodt, Directeur

CROONWOLTER&DROS JAARCIJFERS 2020: ONDANKS CORONA EEN KRACHTIG OPERATIONEEL RESULTAAT

Voor Croonwolter&dros stond het jaar 2020 naast Corona vooral in het teken van focus op klantwaarde. Aan de hand van vijf verbindende thema’s helpen we onze klant verder.

Onze jaarcijfers over 2020 laten zien dat wij met deze focus onze solide financiële positie hebben weten te behouden en 2021 zijn gestart met een goed gevulde orderportefeuille. In 2020 zijn de bedrijfsopbrengsten uitgekomen op € 550,8 miljoen (2019: € 566,0 miljoen) Het bedrijfsresultaat in 2020 is uitgekomen op een winst van € 7,0 miljoen (2019: € 12,5 miljoen). De lagere winst is een gevolg van verslechterde marktomstandigheden door het coronavirus, met name in de eerste golf, waarbij een aantal activiteiten werden vertraagd, uitgesteld en soms afgeblazen. Hierdoor en door tegenvallers in enkele projecten, werd de groei-ambitie niet gerealiseerd. Operationeel werd goed gepresteerd. Nagenoeg alle bedrijfsonderdelen hebben in 2020 in positieve zin bijgedragen aan het bedrijfsresultaat. Door onze sterke financiële positie heeft Croonwolter&dros geen gebruik hoeven maken van de noodmaatregelen die de Nederlandse overheid heeft ingevoerd. Daarnaast hebben we ook geen andersoortige steun verkregen, zoals huurkortingen of uitstel van belastingen.

Innovatief sinds 1875

Wolter & Dros begon in 1875 in Amsterdam. Toen centrale verwarming nog nieuw en onbekend was in Nederland, waren wij verantwoordelijk voor de aanleg van de eerste installaties. In 1876, een jaar later, werd de firma Croon Electrische Schellenmakers opgericht. Met de uitvinding van de gloeilamp, legden we de eerste elektrische verlichtingen aan. We begeleidden de omschakeling van kolen naar gas in de jaren ‘50. En toen de eerste windmolenparken verschenen, waren wij betrokken bij het ontwerp en het onderhoud. Met de fusie van Croon en Wolter & Dros in 2017, kwam er meer dan 280 jaar ervaring in techniek bijeen. Ervaring in een vakgebied dat als geen ander in beweging is.

TBI

Croonwolter&dros is onderdeel van TBI Holdings B.V,  een van de grootste bouw- en techniekconcerns in Nederland. Het "TBI-DNA" maakt ons effectiever om maatschappelijk verantwoord te ondernemen, te kunnen investeren voor de langere termijn en nieuwe samenwerkingen (co-makership) te initiëren. Bovendien komen de kinderen van onze medewerkers in aanmerking voor een studietoelage van de Stichting Studiefonds TBI.