REDUCTIE INITIATIEVEN

Eigen initiatief: ‘Duurzaam transport bij serviceverlening in de stadse omgeving’

Croon Elektrotechniek zet elektrische scooters in bij zijn service-activiteiten in stadse omgeving, waarmee per scooter, per jaar 300 kg CO2 wordt gereduceerd. In 2010 is Croon gestart met 4 e-scooters, inmiddels heeft Croon per juni 2012 17 elektrische scooters. Ondanks dat de initieel gestelde CO2-reductie per elektrisch scooter (600 kg CO2) nog niet gehaald is, kan er wel van een succesvolle pilot worden gesproken. De vraag vanuit de organisatie naar meer scooters is hier een bewijs van. De drempel om de juiste vervoermiddelen voor de toepassing/project in te zetten is hierdoor afgenomen.

Het initiatief gaat nu over van specifiek “Elektrische Scooter” naar “Inzet juist vervoersmiddel voor de juiste toepassing”. Daarbij wordt gaat in eerste instantie onderzocht worden welke afstanden er dagelijks overbrugd moeten worden in de “Stadse omgeving” (dit blijft de primaire scope). Zo wordt er onderzoek gedaan naar de combinatie vervoersmiddel/km(per dag)/toepassing/benodigde bedrijfsmiddelen (die vervoerd moeten worden). Tevens heeft het initiatief geleidt tot een geaccepteerde downsizing van het wagenpark m.b.t. grootte van de auto en bijpassende motorisering en daarbij verlaging van de uitstoot.

Deelnemers aan het initiatief zijn: Baas, Mobilis, Schuuring en Wolter & Dros. De kennis die wordt opgedaan wordt op regelmatige basis met elkaar gedeeld.

Eigen initiatief: ‘Toepassing Duurzame Noodstroom’

Croon is als dienstverlener bij een groot aantal projecten betrokken zowel bestaande bouw als nieuwbouw. De installaties worden in vrijwel alle gevallen van energie voorzien door de aansluiting op het elektriciteitsnet. Afhankelijk van de soort installatie en de toepassing hiervan dient er een hoge beschikbaarheidsgraad aanwezig te zijn, dat wil zeggen dat onder alle omstandigheden de installatie tot een bepaalde tijdsduur kan functioneren zelf bij uitval op het elektriciteitsnet.

Dit kan zijn om reden van door functioneren van het bedrijfsproces denk aan gezondheidszorg dat operatiekamers nooit tijdens een operatie uit mogen vallen, verlichting in een tunnel maar ook dat in kantoorpand het ICT-systeem door moet functioneren totdat alle data veilig is opgeslagen of men nog geruime door kan werken. Een ononderbroken elektriciteitslevering is hier dan noodzakelijk, zelfs bij uitval van het elektriciteitsnet.

Hiervoor worden tussen het elektriciteitsnet en de elektrotechnische installatie een noodstroomvoorziening geplaatst. Deze voorziening wordt, i.v.m. de noodzakelijke eisen zoals betrouwbaarheid en beschikbaarheid, zo dicht mogelijk bij de elektrotechnische installatie geplaatst omdat het aantal faalfactoren dan afneemt; immers hoe minder schakels in de keten, des te minder risico’s.

Afhankelijk van het programma van eisen waaronder de leveringszekerheid en de tijdsduur die overbrugd dient te worden, kunnen keuzes gemaakt worden uit beschikbare, heden veelal toegepaste, opties:

  • (mini)WarmteKrachtKoppeling-installaties in zogenaamd “eilandbedrijf” schakeling
  • Vliegwieltechniek
  • Batterij- of accu mogelijkheden
  • Diesel-stroomaggregaat

Deze voorzieningen stoten echter CO2 uit in gebieden of ruimtes waarin dit niet wenselijk is. Tevens creëert het fabriceren van een accupakket, welke periodiek vervangen moet worden, een grote hoeveelheid CO2-uitstoot. Als alternatief en vernieuwde technologie wordt er een milieu ontlastend initiatief; energieopwekking met waterstoftechnologie uitgewerkt en als pilot op een project toegepast. De pilot zal een energie- belastende situatie omgezet worden in een duurzame oplossing die langdurig meegaat en een ook positieve return on investment heeft. Vooral ook het laatste argument is belangrijk onderdeel om de markt te bewegen naar duurzamere oplossingen.

Deelname initiatief Croon, Waterstof op de bouw

Croon past waterstof- en brandstofceltechnologie toe in een scala aan toepassingen – waaronder diverse toepassingen in het bouwproces. Het doel is het beperken van CO2-uitstoot op de bouwplaats. Het initiatief “Duurzame Noodstroom” is een uitbreiding op het initiatief.

Deelname initiatief WTH, KO

KO is een elektrische scootercreatie met veel C2C onderdelen van Nederlandse bedrijven en instanties met o.a. activiteiten van de sociale werkplaats. De social return is hierin zeer hoog en toepassing van restmaterialen zorgt voor minder restafval op de projecten. KO is in overgang van ontwerpfase naar een concept-model. Hier is Croon bij betrokken met de levering van kennis voor het elektrische gedeelte en componenten. Indien het conceptmodel gereed is zal hierover gepubliceerd worden.

Deelname initiatief J.P. van Eesteren, CO2-reductie op de bouwplaats

Dit initiatief richt zich op het energieverbruik in alle facetten op de bouwplaats en wordt zo breed mogelijk ingevuld: J.P. van Eesteren heeft direct invloed op het geheel van de bouwplaats en ziet in het initiatief innovaties welke perspectief bieden voor verdere reductie van CO2-uitstoot.

Dit initiatief werd door de initiatiefnemer niet meer actief uitgevoerd. Vanaf half 2013 is dit initiatief weer met vernieuwde opzet opgestart en actief. Samen met de Materieel Dienst Bergambacht (MDB) zal onderzocht worden hoe de duurzame energieopwekking) toegepast kan worden op de bouwplaats. Op dit moment wordt een pilot uitgevoerd met een houtpalletverbrandingskachel.