Croon Elektrotechniek en duurzaam ondernemerschap

Croon staat, door de aard van haar activiteiten, midden in de samenleving. Duurzaamheid hebben we hoog in het vaandel staan. Dat zie je bijvoorbeeld in de toepassingen die we in gebouwen en objecten installeren, in onze manier van werken, maar ook in onze inspanningen om het gebruik van windenergie te bevorderen.

Duurzame installaties

Bij alle projecten die we aannemen zien we het als onze verantwoordelijkheid om de kwaliteit van de leef- en werkomgeving van de eindgebruiker te behouden en te verbeteren. We passen de nieuwste technologieën op het gebied van elektrotechniek toe en zijn dagelijks bezig met energie besparende toepassingen in duizenden gebouwen en objecten. Ook op het gebied van duurzaam inkopen zijn we actief. We selecteren leveranciers aan de hand van eisen met betrekking tot duurzaamheid en kinderarbeid.

Natuurlijk houden we er in de uitvoer van onze werken rekening mee dat er zo min mogelijk overlast voor de gebruiker en de omgeving plaatsvindt.

Onderdeel van het TBI concern

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is een van de fundamenten onder onze bedrijfsvoering. Dit wordt gewaarborgd door het TBI-concern, waartoe Croon behoort. Bij TBI is maatschappelijk verantwoord ondernemen verweven met de dagelijkse gang van zaken in het concern en niet een doel op zich. Daarnaast onderscheidt TBI zich door een bijzondere eigendomsstructuur met - indirect - een onafhankelijke stichting als enig aandeelhouder. De stichting TBI laat een grote maatschappelijke betrokkenheid zien. Zo besteedt ze haar geld aan de restauratie van cultureel erfgoed, ondersteuning van technische opleidingen en een studiefonds voor de kinderen van TBI werknemers. Ruim 3.500 kinderen maken gebruik van dit fonds. De winst van de TBI ondernemingen wordt op deze manier teruggeven aan de maatschappij.

Ook participeren wij in onderzoeken naar Smart Grid, zonnepanelen, Powerpack en Powerquality. Allemaal initiatieven om energie te reduceren.

Een goede werkgever

Croon biedt haar medewerkers een inspirerende werkomgeving met veel ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en carrière. Vakmanschap en gelijkwaardigheid staan voorop. Discriminatie op wat voor grond dan ook wordt bestreden. We zijn een IiP (Investors in People) internationaal erkend bedrijf. IiP geeft inzicht in de mate waarin de ambities en doelen van organisatie, team en individu op elkaar zijn afgestemd en vertaald worden naar ontwikkelingsinspanningen. Dat Croon dit certificaat heeft behaald is uniek in onze branche. Croon staat in de top 10 van Nederlands beste werkgevers.

Duurzaam gedrag

Al jaren proberen we onze medewerkers en onze klanten het goede voorbeeld te geven.

  • Energiezuinige verlichting - In al onze panden besparen we energie door energiezuinige Tl-armaturen alleen aan te zetten wanneer dat nodig is.
  • Afval - Zowel op projectlocaties als eigen kantoorpanden wordt afval gescheiden ingezameld.
  • Minder zakelijke kilometers - We maken zoveel mogelijk gebruik van videoconference. Verder plannen we medewerkers zo efficiënt mogelijk in op projectlocaties en wordt carpoolen gestimuleerd.
  • Wagenpark - Nieuwe auto’s in ons wagenpark hebben minimaal energieklasse C. Het gebruik van hybride en/of elektrische auto’s zal in de toekomst gestimuleerd worden.
  • Fietsplan - We stimuleren medewerkers om met de fiets naar kantoor te komen. In de fietsstallingen zijn oplaadpunten voor elektrische fietsen gemaakt. Tevens stellen we een aantal dienstfietsen ter beschikking.
  • Kantoorbenodigdheden - We gebruiken alleen papier met FSC-keurmerk en zamelen ons afval gescheiden in. Het printen van documenten wordt ontmoedigd en onze kopieermachines staan standaard op dubbelzijdig. Vanaf 2010 is al ons verkoopondersteunde materiaal, zoals folders en referentiesheets, via deze website te downloaden. Zo gebruiken we minder papier.
  • Ideeënbus - Voor het aanleveren van ideeën die onder andere kunnen leiden tot besparingen, is er een ideeënbus. Een percentage van de gerealiseerde besparing wordt aan de medewerker uitgekeerd.

Maatschappelijke betrokkenheid

Croon ondersteunt diverse initiatieven waaronder Social Return. Dit houdt in dat er een percentage van de aanneemsom van een project door Croon gebruikt wordt om kandidaten met een maatschappelijk zwakke arbeidsmarktpositie vacatures, leer-werkplekken of stageplaatsen aan te bieden. De gedachte is dat niemand aan de kant mag blijven staan.

Ook stromen er gemiddeld 40 personen per jaar in via de Beroeps begeleidende leerweg (BBL).