CO2 en CO2-prestatieladder

Croonwolter&dros neemt de verantwoordelijkheid voor het besparen van energie en het beperken van CO2-emissie zowel voor onze klant alsook in onze eigen bedrijfsvoering. Wij voeren hiervoor een meerjarenbeleid dat ertoe leidt dat
Croonwolter&dros in 2021-2030,  49% CO2-reductie in 2030 zal realiseren ten opzichte van 2017.
Op deze pagina kunt u diverse documenten over ons CO2 -beleid downloaden. Naast het CO2 - certificaat en het Energie - Actieplan 2021-2030, vind u ook meer informatie over diverse CO2-reductie-initiatieven.

Actieve deelname sector- of keteninitiatief op gebied van CO₂-reductie (3.D.)

Deelname aan ontwikkelingsproject (4.D.1)

Actieve deelname opzetten sectorbreed CO2-reductieprogramma (5.D)