Geothermie

Geothermie: duurzame verwarmingsbron via aardwarmte

Geothermie is een vorm van duurzame energieomzetting waarbij vanuit grote diepte (> 1,5 km) heet water wordt opgepompt. Dat water gebruikt men vervolgens voor de verwarming van gebouwen, kassen en steeds vaker ook voor industriële toepassingen.

Wat is geothermische energie?

Diep onder de grond bevinden zich warmwaterbronnen. De temperatuur van deze warmwaterbronnen is afhankelijk van de diepte (ca. 30 graden per km) en haar geologische eigenschappen. Geothermie is technologie waarin dit water naar de bovengrond wordt gepompt, eventueel ontgast, gefilterd, om vervolgens middels warmtewisselaars haar warmte over te dragen. Het afgekoelde water moet weer terug de grond in worden gepompt.

Geothermie = duurzame verwarmingsbron

Geothermie: duurzame verwarmingsbron via aardwarmte

De (vele) voordelen van aardwarmte

De technologie is nieuw, maar wordt al op veel plekken toegepast. De glastuinbouw geldt als pionier, maar ook industriële bedrijven, overheden en andere grootverbruikers tonen interesse. De voordelen zijn namelijk legio:

  • Minder afhankelijkheid van (fluctuerende) energieprijzen
  • Een duurzame energiebron
  • Minder architectonische vervuiling; de installatie bevindt zich immers grotendeels onder de grond
  • Anders dan bijvoorbeeld wind- en zonne-energie is aardwarmte bovendien een energiebron die altijd 'aan' staat.

De kracht van Croonwolter&dros: samenwerken met specialistische partners

De financiering, bouw en het onderhoud & beheer van een geothermie-installatie is specialistisch werk. Croonwolter&dros werkt daarom samen met (boor)partners om geothermie-installaties te realiseren. Het boren van onttrekkings- en injectieputten is gebonden aan strenge mijnbouwvoorschriften en brengt financiële risico's met zich mee. Door deze voor onze rekening te nemen en onze kennis van elektrotechniek en werktuigbouwkunde te combineren met de kracht van partners uit de water-, olie- en gasindustrie en investeerders, ontstaat een risicoloze totaaloplossing voor warmtegebruikers.

Geothermie-installatie met langetermijnvisie

Wat dit betekent voor de sector? Een geothermie-installatie met de garantie dat deze ook vermogen levert, waarbij Croonwolter&dros voor een periode van minstens vijftien jaar verantwoordelijk blijft voor onderhoud, beheer en daarmee ook de warmtelevering. In dit onderhoud is zowel correctief als preventief onderhoud meegenomen. Wij gaan uit van een langetermijnonderhoudsvisie, waarbij operationele risico's van de installatie bij Croonwolter&dros en haar partners liggen.