Energieneutrale tunnel

Energieneutrale tunnel: de tunnel van de toekomst bouwen we nu

Infrastructuur, en vooral tunnels, zijn grote energieverbruikers. Vooral de verlichting in tunnels, en ook de dienstgebouwen en energiesystemen gebruiken veel energie. Maar de milieuproblemen nemen toe en we willen af van fossiele brandstoffen. Hoe kunnen we energiezuinigere tunnels bouwen? 

Croonwolter&dros heeft niet alleen plannen voor duurzame oplossingen, we voeren ze ook gewoon uit. Dat gaat zowel om circulariteit als om energie. De eerste energieneutrale tunnel is binnenkort een feit. Ontdek welke oplossingen wij inzetten.
Bekijk ook de infographic onderaan deze pagina. 

Onze oplossingen in de energieneutrale tunnel

Met zonlicht over glasvezel vangen we zonlicht op met lenzen en transporteren het licht naar de tunnelbuis.

Solar Optic Fiber (zonlicht over glasvezel)

Gelijkstroom is één van de mogelijkheden om energie te besparen en bij te dragen aan een circulaire economie.

Gelijkstroom (DC)

Tunnels, bruggen en sluizen zijn grote energieslurpers. Met zonnepanelen kunnen we duurzaam energie opwekken.

Zonnepanelen (energieopwekking)

Een infra-project krijgt een extra duurzaam en innovatief karakter als duurzame energie lokaal wordt opgeslagen.

Energieopslag

Digital Twin

De energieneutrale tunnel


Wij maken niet alleen tunnels energieneutraal. Onze duurzame oplossingen passen we ook toe bij de natte infraprojecten (bruggen en sluizen) waar wij voor verantwoordelijk zijn.


Zo ziet een energieneutrale tunnel eruit

Croonwolter&dros en de trias energetica: in onze energie-aanpak nemen wij de trias energetica als uitgangspunt. Dat houdt in dat we altijd eerst kijken hoe we de energievraag kunnen beperken.

Croonwolter&dros en de trias energetica

In onze energie-aanpak nemen wij de trias energetica als uitgangspunt. Dat houdt in dat we altijd eerst kijken hoe we de energievraag kunnen beperken. 

  1. Kunnen we minder of duurzamere installaties gebruiken en onze installaties zo inrichten dat er veel minder energie voor nodig is? Niet gebruiken van energie is immers nog het meest duurzaam.
  2. Hebben we écht energie nodig? Dan proberen we duurzame energie te gebruiken, bijvoorbeeld door deze lokaal op te wekken met zonnepanelen.
  3. En hebben we écht fossiele brandstoffen nodig om een project aan alle eisen te laten voldoen? Dan gebruiken we die zo schoon en efficiënt mogelijk, waarbij we altijd waar mogelijk zullen elektrificeren. 

Gerelateerd nieuws infrastructuur

Olle de Geest

Programma Manager Duurzaamheid

Wilt u meer informatie over energieneutrale tunnels en de oplossingen die wij hier inzetten?

Stuur e-mail