Energietransitie vanuit visie, implementatie en techniek

23 juni, 2017

Opwekking zonne-energie door glazen dak

Energie houdt de wereld draaiend. Dat is al een tijdje zo. Toch krijgt energie pas sinds relatief korte tijd de aandacht die het verdient: als middelpunt van de ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid. Uiteindelijk draait het bij duurzaamheid immers om het optimaal gebruiken van beschikbare, natuurlijke energie.

“Met dat uitgangspunt werkt Croonwolter&dros. Ons werk bestaat al lang niet meer uit het aanleggen van installaties alleen,” aldus Edwin Normann, Manager Exploitatie en energie expert bij Croonwolter&dros. “We zijn uitgegroeid tot een adviesorganisatie die advies concreet kan implementeren. En die bij installatie-opdrachten, op basis van brede kennis en ervaring, diepgaand kan adviseren. Als organisatie zitten we op een schat van technische kennis en inzicht in nieuwe ontwikkelingen en langetermijntrends. Koppel dat aan een probleemoplossende houding en tonnen ervaring, en je hebt een winnende combinatie.” Lange tijd was energievoorziening één van de sluitposten op een bouwproject. Inmiddels is dat in de meeste gevallen niet meer zo. De sprong naar volledig duurzame energievoorziening is voor veel organisaties echter nog steeds een verre. “De mythe dat duurzaamheid duur is, is hardnekkig”, zegt Normann. “Dat komt doordat er nog steeds vaak alleen naar de noodzakelijke investeringen wordt gekeken en de langetermijnvoordelen onvoldoende gekwantificeerd worden.”

Pioniersmentaliteit

Het expertteam adviseert bedrijven en instellingen die hun energiebeleid tot integraal onderdeel van hun bouw- of renovatieproject maken. Vandaar dat de dienstverlening het volledige spectrum van energie bestrijkt: Consultancy (duurzaamheidsambities omzetten in concreet beleid), Exploitatie (productie en levering van duurzame energie, het vastleggen en beheren van energieprestatiecontracten en financiering), Energiemanagement (monitoring en duurzaam onderhoud) en Audits (gericht op energielabeling). Fabio Pisano, die als Commercieel Manager verantwoordelijk is voor de verdere groei van de activiteiten van het energie expertteam, ziet in de markt een groeiende verschuiving van bezit naar verbruik. “Klanten vragen ons steeds vaker als partner op te treden die duurzame energie levert. Hoe die energie er komt, doet er relatief minder toe. Door te werken met energieprestatiecontracten, waarin naast leveringsgaranties ook prijs en duurzaamheidsambities worden vastgelegd, is er ons enorm veel aan gelegen die afspraken waar ook maar mogelijk te overtreffen. De drive die we hebben vanuit het maatschappelijk belang van duurzaamheid, gekoppeld aan onze pioniersmentaliteit en het streven naar excellentie, die maken dat we innovatieve oplossingen bedenken die zeker niet duurder zijn dan conventionele. We besparen juist geld en zetten iets neer dat toekomstvast is.”

Een verkeerd ingesteld GBS kan zomaar 15% onnodige kosten betekenen.

Edwin Normann

Quick wins

“Het mooie is: bij het verduurzamen van de energievoorziening van een gebouw of zelfs een kunstwerk zijn er altijd quick wins te behalen”, zegt Normann. “Veel eigenaren hebben geen of een slecht beeld van het echte verbruik. Energiemonitoring kan al het inzicht bieden om met een paar simpele ingrepen energie te besparen. Een verkeerd ingesteld GBS kan zomaar 15% onnodige kosten betekenen.”

SDE+-subsidies

Een veelgehoord probleem bij het concreet inzetten van innovaties rond duurzame energieopwekking is dat de financiering goedbedoelde plannen laat stranden. Pisano: “Doordat er vaak andere verdienmodellen hangen aan dergelijke duurzame constructies, is het voor veel organisaties lastig deze gefinancierd te krijgen. De overheid heeft een duidelijke rol om financiering van innovaties toegankelijker te maken. Op het moment loopt Nederland achter op EU-doelstellingen. Subsidieregelingen als Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) helpen enorm om de drempel te verlagen. Wij kunnen bedrijven en organisaties helpen bij het optimaal gebruikmaken van dergelijke stimuleringsmiddelen over de volle breedte van het spectrum aan energiemaatregelen, -systemen en -diensten.”

Financiële zekerheid

Normann vervolgt: “De fondsen zijn er ook wel onder andere bij de pensioenfondsen. Doordat we als TBI, bijvoorbeeld samen met een bank en pensioenfonds de financiering van een duurzaam energieproject kunnen regelen, inclusief de SDE+-subsidies, vinden projecten doorgang. In een dergelijk samenwerkingsverband is het namelijk mogelijk de nodige zekerheid te bieden op de lange termijn. En die langetermijnvisie is nodig; het kost zo’n 15 jaar om een investering in duurzame energie rendabel te maken. Terwijl ontwikkelaars, beleggers en huurders doorgaans een kortere horizon hebben. Vandaar dat wij de invulling van de energiebehoefte loskoppelen van de eigenaar en huurder van een gebouw en er invulling aan geven.”

“Het is mooi om als team echt wat voor elkaar te krijgen. Om echt stappen te zetten”, besluit Pisano. “Kijk naar wat er politiek-economisch gebeurt: de energietransitie versnelt alleen maar. De technologie snelt vooruit. Wij hebben met onze langetermijnvisie, kennis en technische mogelijkheden alles in huis om duurzame initiatieven voor onze klanten zowel financieel haalbaar als maatschappelijk en economisch aantrekkelijk te maken.”

Dit artikel is een bijdrage aan de Cobouw Special Duurzaamheid, juni 2017