Blog: Terug naar kwalitatieve zorg

8 maart, 2017

De invulling van langdurige zorg veranderd door de jaren heen. Waar het in het recente verleden gebruikelijk was om ouderen te huisvesten in een bejaardenhuis, pleiten we anno 2017 voor meer zelfredzaamheid en langer thuis wonen. Want uiteindelijk worden we met z’n allen in relatief goede gezondheid steeds ouder.  

Zorgtechnologie nog te onbekend 

Om deze beweging als maatschappij te bolwerken doen we er goed aan slimme technologische oplossingen te omarmen. Toch verbaast het me dat er feitelijk nog zo weinig een beroep wordt gedaan op zorgtechnologie. Domotica en robotica krijgen weliswaar meer aandacht, maar is nog lang niet overal standaard gedachtegoed. “Onbekend maakt onbemind” denk ik in zo’n geval wel eens. Want in gesprekken merk ik toch vaak dat mensen bang zijn dat de implementatie van zorgdomotica werkgelegenheid kost, terwijl ik het als de perfecte ondersteuning zie binnen zorginstellingen en daarbuiten.

Kwaliteit vs. werkdruk

In mijn werk heb ik hier regelmatig gesprekken over. Wat mij opvalt, is dat men zoekende is naar de juiste balans. Zorgmedewerkers zijn gepassioneerde mensen die willen bijdragen aan een zo fijn mogelijke leef omstandigheid, ook als de gezondheid van een bewoner of een cliënt dit niet altijd toe laat. Door toenemende werkdruk en de papieren administratie ervaren zorgmedewerkers een verschuiving in hun takenpakket en niet altijd ten goede van het kwalitatieve zorgcontact. Dit levert stress op.

Weer tijd voor het echte werk 

Gelukkig kan ik ze laten ervaren dat zorgtechnologie hen veel te bieden heeft. Ik neem ze dan mee naar een zorginstelling waar gekozen is om alle verschillende domotica en zorgsystemen te integreren op één platform. Eén systeem waarop alle meldingen binnenkomen, contact kan worden gemaakt met de cliënt en leefstijlmonitoring plaats vindt op basis waarvan een instelling meer maatwerk kan bieden.

Het mooie van dit soort locatiebezoeken is dat alle generaties zorgtechnologieën aan bod komen; van akoestisch, sensorisch tot en met de nieuwste generatie namelijk de intelligente vloer. Thema’s zoals comfort, veiligheid en privacy komen live aan bod en onderling worden ervaringen uitgewisseld. Zo zorgen we er met elkaar voor dat zorg betaalbaar blijft en de kwaliteit ervan wordt verbeterd. En dat zorgmedewerkers aan het einde van de dag met een tevreden gevoel terug kijken op kwalitatief en persoonlijk contact met cliënten en bewoners. Daar zet ik me graag voor in! 

Bezoek ons van 14 t/m 16 maart 2017 op de beurs Zorg & ICT. U vindt ons in Hal 11, stand A010.