Nieuws

10 december, 2021

Nieuwe generatie warm maken voor techniek

Onze passie voor techniek laten we vroeg zien aan de nieuwe generatie. Dat vinden we belangrijk. Daarom werken wij graag mee aan de Technasium Netwerkbijeenkomst Brabant Oost van 10 december 2021.

7 december, 2021

In gesprek: altijd en overal actueel inzicht in uw areaal

Vaak is informatie over de assets die in gebruik zijn in de infrastructuur (wegen, bruggen en sluizen) in verschillende systemen opgeslagen. Hoe zorg je ervoor dat iedereen met dezelfde actuele data werkt? Tijdens het webinar ‘Areaaldata op orde is een abc-tje’ ging....

7 december, 2021

Croonwolter&dros onderstreept lange relatie met Museum Flehite in Amersfoort

De goede band tussen Museum Flehite en Croonwolter&dros gaat terug tot de jaren zestig, maar de raakvlakken tussen beide organisaties zijn vele decennia ouder. Zo beschikt het Amersfoortse museum over maar liefst 40 schilderijen van de zoon van één van de drie grondleggers van het huidige installatiebedrijf, de kunstschilder Hendrik Jan Wolter (1873 – 1952).

3 december, 2021

Nieuw elektriciteitsnet krijgt gestalte in Kampen

In een fabriekshal in Kampen is een bijzondere operatie gestart: monteurs testen en zetten er de komende jaren de hoogspanningsvelden voor ruim 140 elektriciteitsstations in het hele land in elkaar. Gemakkelijker, sneller en goedkoper volgens TenneT. Dat levert de belastingbetaler mogelijk voordeel op.

2 december, 2021

WarmteStad en Croonwolter&dros tekenen voor samenwerking bouw warmtecentrale

WarmteStad en Croonwolter&dros B.V. gaan een belangrijke samenwerking aan voor de bouw van de nieuwe warmtecentrale op Zernike Campus Groningen. Om deze te onderschrijven zetten Dick Takkebos, directeur WarmteStad, en Henk van der Meulen, regiodirecteur Croonwolter&dros B.V, donderdag 2 december ter plekke, op de bouwplaats, hun handtekening.

1 december, 2021

Erasmus Universiteit Rotterdam en Croonwolter&dros sluiten meerjarige samenwerkingsovereenkomst

Erasmus Universiteit Rotterdam en technologisch dienstverlener Croonwolter&dros zijn een langjarige samenwerkingsovereenkomst aangegaan voor het beheer en onderhoud van de gebouwen en gebouwgebonden installaties op de campus van in totaal circa 225.000 m2. Dinsdag 30 november 2021 formaliseerden Marijke Weustink-van Ditzhuyzen, directeur Real Estate & Facilities van de Erasmus Universiteit Rotterdam, en Paul Greving, divisiedirecteur Utiliteit van Croonwolter&dros, de samenwerking met de ondertekening van een langjarige overeenkomst die op 1 januari 2022 ingaat.

10 november, 2021

Column: concurreren op samenwerken?

Ego is uit, samenwerking is in. In de nieuwste uitgave van OTAR een column van Remmy Uffen, Manager Commercie en Tendering Infra, waarin hij zich afvraagt wat nu het juiste moment is om samenwerking te starten.

10 november, 2021

Avans Hogeschool en techniekbedrijven sluiten pact aanpak personeelstekort

Een groot deel van de technische beroepsbevolking stroomt uit, als we hier niks aan doen dan vergroot dit het tekort aan technisch onderlegd personeel. Juist techniek heeft een belangrijke rol in de opgave die we met elkaar hebben in het verduurzamen van de samenleving. In een co-creatie sluiten Croonwolter&dros, Avans Hogeschool en verschillende techniekbedrijven een pact om de techniekopleidingen de juiste inhoud en uitdaging voor de toekomst te geven.

9 november, 2021

Lanceer’neus’ fly-over Terbregseplein A16 gedoopt

Demissionair minister Barbara Visser van Infrastructuur en Waterstaat heeft samen met de projectmedewerkers van de A16 Rotterdam de stalen lanceer‘neus’ gedoopt. De fly-over bij Terbregseplein maakt onderdeel uit van de nieuwe, 11 km lange en energieneutrale snelweg en verbindt de A16 ter hoogte van het Terbregseplein met de snelweg A13 bij Rotterdam The Hague Airport.

27 oktober, 2021

Smart building speelt een cruciale rol bij het slimmer en beter beheren van vastgoed.

Ontwikkeling in smart building is uitgangspunt voor verduurzaming planmatig onderhoud. Binnen de verschillende planmatige onderhoudsprojecten in Medisch Spectrum Twente die Croonwolter&dros op dit moment voor het ziekenhuis uitvoert, worden nieuwe smart building-technologieën toegepast.