Nieuws

2 december, 2021

WarmteStad en Croonwolter&dros tekenen voor samenwerking bouw warmtecentrale

WarmteStad en Croonwolter&dros B.V. gaan een belangrijke samenwerking aan voor de bouw van de nieuwe warmtecentrale op Zernike Campus Groningen. Om deze te onderschrijven zetten Dick Takkebos, directeur WarmteStad, en Henk van der Meulen, regiodirecteur Croonwolter&dros B.V, donderdag 2 december ter plekke, op de bouwplaats, hun handtekening.

1 december, 2021

Erasmus Universiteit Rotterdam en Croonwolter&dros sluiten meerjarige samenwerkingsovereenkomst

Erasmus Universiteit Rotterdam en technologisch dienstverlener Croonwolter&dros zijn een langjarige samenwerkingsovereenkomst aangegaan voor het beheer en onderhoud van de gebouwen en gebouwgebonden installaties op de campus van in totaal circa 225.000 m2. Dinsdag 30 november 2021 formaliseerden Marijke Weustink-van Ditzhuyzen, directeur Real Estate & Facilities van de Erasmus Universiteit Rotterdam, en Paul Greving, divisiedirecteur Utiliteit van Croonwolter&dros, de samenwerking met de ondertekening van een langjarige overeenkomst die op 1 januari 2022 ingaat.

10 november, 2021

Column: concurreren op samenwerken?

Ego is uit, samenwerking is in. In de nieuwste uitgave van OTAR een column van Remmy Uffen, Manager Commercie en Tendering Infra, waarin hij zich afvraagt wat nu het juiste moment is om samenwerking te starten.

10 november, 2021

Avans Hogeschool en techniekbedrijven sluiten pact aanpak personeelstekort

Een groot deel van de technische beroepsbevolking stroomt uit, als we hier niks aan doen dan vergroot dit het tekort aan technisch onderlegd personeel. Juist techniek heeft een belangrijke rol in de opgave die we met elkaar hebben in het verduurzamen van de samenleving. In een co-creatie sluiten Croonwolter&dros, Avans Hogeschool en verschillende techniekbedrijven een pact om de techniekopleidingen de juiste inhoud en uitdaging voor de toekomst te geven.

9 november, 2021

Lanceer’neus’ fly-over Terbregseplein A16 gedoopt

Demissionair minister Barbara Visser van Infrastructuur en Waterstaat heeft samen met de projectmedewerkers van de A16 Rotterdam de stalen lanceer‘neus’ gedoopt. De fly-over bij Terbregseplein maakt onderdeel uit van de nieuwe, 11 km lange en energieneutrale snelweg en verbindt de A16 ter hoogte van het Terbregseplein met de snelweg A13 bij Rotterdam The Hague Airport.

27 oktober, 2021

Smart building speelt een cruciale rol bij het slimmer en beter beheren van vastgoed.

Ontwikkeling in smart building is uitgangspunt voor verduurzaming planmatig onderhoud. Binnen de verschillende planmatige onderhoudsprojecten in Medisch Spectrum Twente die Croonwolter&dros op dit moment voor het ziekenhuis uitvoert, worden nieuwe smart building-technologieën toegepast.

1 oktober, 2021

Croonwolter&dros werft Theo Janssen als Monteurmakelaar voor landelijke zoektocht naar technisch toptalent

Croonwolter&dros is de landelijke wervingscampagne de MonteurMakelaar gestart. Met deze campagne richt de TBI-onderneming zich op de werving van (service)monteurs en servicetechnici. Croonwolter&dros krijgt daarbij de hulp van niemand minder dan voormalig profvoetballer en tv-analist Theo Janssen.

1 oktober, 2021

Croonwolter&dros en Mobilis (SC&M) breidt TenneT transformatorstation voor toekomstige windparken uit

Croonwolter&dros en Mobilis (SC&M) breidt TenneT transformatorstation voor toekomstige windparken uit Als partner van TenneT is SC&M verantwoordelijk voor de realisatie van het nieuw te bouwen transformatorstation bij Wijk aan Zee, één van de grootste "meterkasten" van Nederland. Hier zal zo’n 2.100 megawatt (MW) aan vermogen samenkomen van de toekomstige offshore windparken Hollandse Kust (noord), Hollandse Kust (west Alpha) en (west Beta). Bedrijven en huishoudens in de omgeving kunnen hierdoor in de toekomst overschakelen op duurzame elektriciteit afkomstig van de windparken op zee.

27 september, 2021

Een extra steuntje in de rug aan de start van het studiejaar

Stichting Albert Dros Fonds besluit met haar opheffing enkele maatschappelijk relevante doelen te ondersteunen. Stichting Studiefonds TBI is er daar een van.

23 september, 2021

ICT-studenten ontwikkelden bij Croonwolter&dros een IoT-prototype voor heat tracing

Drie tweedejaars ICT-studenten van Hogeschool Windesheim in Zwolle ontwikkelden voor Croonwolter&dros een prototype waarmee via het Internet of Things (IoT) de warmte in heat tracing buizen kan worden gemonitord. De studenten legden tijdens dit leerzame traject de basis voor een product dat straks van grote toegevoegde waarde kan zijn voor industrie, infra & utiliteitCroonwolter&dros.