Welke kansen ontstaan er om de energietransitie te versnellen?

3 september, 2021

Duurzame decentrale energiebronnen brengen vraag en aanbod van energie in balans

In een podcast bij Change.inc vertellen Piet Jan Heijboer, Directievoorzitter Croonwolter&dros en Marianne Postmus, Business Developer bij Croonwolter&dros, over de enorme uitdagingen die de energietransitie met zich meebrengt. Het IPCC klimaatrapport dat onlangs is uitgebracht vraagt om hernieuwde urgentie en innovatie. Piet Jan: “We zijn ons er nog onvoldoende van bewust wat er op ons af komt. (…) Ik geloof dat het tij gaat keren: op het moment dat wij ons bewust worden en alle krachten gaan optellen, dan komen we er samen.”

Energico als springplank voor optimale sturing energiestromen

Eén van de krachten is de energiemotor en start-up Energico, dat assets optimaliseert, systemen integreert en stuurt op de balans tussen opwekking, verbruik, opslag, leverbaarheid en deelsystemen op het aan overcapaciteit onderhevige energienet. Marianne over de achterliggende gedachte: “Het idee is dat je een soort van platform biedt met een licentiemodel, dat je de markt die van centraal naar decentraal beweegt, ook kunt bedienen.”

Ondernemerschap aan de basis van continuïteit dienstverlening

Energico is het roerende voorbeeld van een verandering in denken. “Wij proberen in te spelen op alle belangrijke maatschappelijke veranderingen die op ons af komen. Als er iets nieuws is en het groeit sneller dan de bestaande organisatie, dan moet het zijn eigen dynamiek krijgen”, aldus Piet Jan die verwijst naar de versnellingsthema’s vanuit TBI en de inzet op innovatie en ondernemerschap.

Beluister hierboven de 30 minuten durende podcast via Spotify. 

Meer weten over Recharge Earth, waar beide studiogasten aanwezig zullen zijn? Lees meer over de breakoutsessies ‘Pionieren in het elektriciteitsnet’ en 'Denk Micro, optimaliseer lokaal'.