Waterschap Brabantse Delta en Croonwolter&dros helpen school voor speciaal onderwijs

21 augustus, 2017

WSBD (Waterschap Brabantse Delta)  heeft recentelijk Croonwolter&dros opdracht gegeven voor het project “upgrade procesautomatisering”. Dit project is inmiddels naar tevredenheid van WSBD opgeleverd.  Na afronding kwam ICT apparatuur vrij. Voor zowel WSBD als Croonwolter&dros is maatschappelijke betrokkenheid heel belangrijk. Dit heeft hen dan ook doen besluiten om een geschikte herbestemming voor de ICT apparatuur te vinden.

WSBD stelde de computers beschikbaar en Croonwolter&dros heeft ervoor gezorgd dat de computers vrij waren van gevoelige bedrijfsinformatie en opnieuw werden ingericht voor gebruik.

De ruim 20 PC’s zijn uiteindelijk geschonken aan Scholengemeenschap De Keyzer. Dit is een scholengemeenschap met bijna 300 leerlingen voor het speciaal basis onderwijs (SO) en voorgezet speciaal onderwijs (VSO). Op de school zitten leerlingen met meervoudige gedragsstoornissen, ADHD en angststoornis. De komst van de PC’s biedt de leerlingen aanzienlijk meer computer leertijd. Computervaardigheid is een belangrijk onderdeel van het onderwijs tegenwoordig.

Overhandiging van de eerste PC door Waterschap Brabantse Delta (Bob van de Sande) en Croonwolter&dros (Teake Bruinsma) aan Scholengemeenschap De Keyzer (Peggy van de Camp en twee leerlingen)