Waterforum: Weesp krijgt compacte en duurzame ICEAS-rioolwaterzuivering

6 maart, 2018

De huidige rwzi in Weesp wordt vervangen door een compacte ICEAS-zuivering (foto: Waterschap Amstel, Gooi en Vecht).

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht laat op het terrein van de huidige rioolwaterzuivering (rwzi) in Weesp een nieuwe rwzi bouwen. Het gaat om een ICEAS-zuivering van Xylem waarbij het zuiveringsproces niet in meerdere tanks, maar in één zuiveringstank plaatsvindt. Zo blijft er ruimte over voor toekomstige ontwikkelingen.

De huidige rioolwaterzuiveringsinstallatie in Weesp dateert uit 1974 en is aan vervanging toe. Er wordt op dit moment nog gewerkt met oxidatiebedden, een technologie die nauwelijks meer wordt toegepast in Nederland. Ook worden de verschillende vergunningseisen nu niet gehaald. Onder meer op het gebied van stikstof heeft het waterschap tijdelijk een vergunning met ruimere eisen. “De realisatie van de nieuwe zuivering maakt een einde aan deze ongewenste situatie”’, stelt het waterschap.

Bouw
De aanneemsom van de nieuwe zuivering is 13,9 miljoen euro (exclusief BTW) en wordt gerealiseerd door hoofdaannemer Mobilis. Bij de bouw zijn ook Tauw, Pannekoek GWW, RWB Waterservices, Xylem, Moekotte en Croonwolter&dros betrokken. Er wordt gewerkt met een contract voor Uniforme Administratieve Voorwaarden voor Geïntegreerde Contracten (UAV-GC) voor design & construct met een jaar onderhoud. Waterschap Amstel, Gooi en Vecht heeft in de aanbesteding geen specifieke technologie voorgeschreven, maar de ICEAS-technologie bood de beste oplossing voor de rwzi in Weesp.

Technologie
In de ICEAS-zuivering is het cyclische zuiveringsproces (reageren, uitzinken, decanteren en stabiliseren) volledig geautomatiseerd terwijl de aanvoer continue doorloopt. Doordat de cyclus niet plaatsvindt in meerdere tanks, maar in één zuiveringstank kan worden bespaard op ruimte en bouwkosten. Zo ontstaat er op het huidige terrein extra ruimte. Bijvoorbeeld voor het uitbreiden van de zuivering, het plaatsen van zonnepanelen of een extra zuiveringsstap. De nieuwe zuivering verbruikt relatief weinig energie. Ter vergelijking: het landelijk gemiddelde is 23 kWh/i.e. verwijderd. De nieuwe zuivering Weesp zal minder dan 19,5 kWh per i.e. verwijderd gebruiken.

Klimaatbestendig
De nieuwe zuivering wordt ook klimaatbestendig. Mocht er door zeer hevige regenval water op het terrein komen te staan, dan blijft de zuivering gewoon werken. De belangrijkste elektrische installaties zijn namelijk hoger aangelegd. Verder zal het influentgemaal van de zuivering ook blijven werken bij een flinke overstroming. Zo kan de rwzi worden ingezet om na hoogwater een deel van het gebied leeg te pompen.

Planning
De bouwwerkzaamheden beginnen dit najaar. Naar verwachting is de nieuwe zuivering in de zomer van 2019 operationeel. Daarna begint het proefdraaien en wordt de nieuwe zuivering eind 2019 opgeleverd. Als de nieuwe zuivering goed functioneert, wordt gestart met de sloop van de oude zuivering en wordt het terrein opnieuw ingericht.

Dit artikel is verschenen op: www.waterforum.net