Voorlopig Ontwerp Paleis van Justitie Den Bosch: Visuele eenheid

5 oktober, 2020

Op 30 september is het Voorlopig Ontwerp voor Paleis van Justitie in ‘s-Hertogenbosch geaccepteerd door het Rijksvastgoedbedrijf. De bouwcombinatie PVJ, bestaande uit Dura Vermeer en Croonwolter&dros gaf op 14 september samen met Fokkema & Partners Architecten een toelichting op het voorlopig ontwerp. Het ontwerp bestaat uit een herindeling van het huidige kantorendeel, inclusief toepassing van nieuwe installaties, waarmee het gebouw geschikt gemaakt wordt voor de toekomst en voor de huisvesting van de rechtbank Oost-Brabant, het gerechtshof ‘s-Hertogenbosch en het Openbaar Ministerie.

In het gerenoveerde Paleis is de beschikbare kantoorruimte efficiënter ingedeeld. Daardoor kunnen er meer justitieorganisaties in het Paleis gehuisvest worden. Na de renovatie nemen ook de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK), de Immigratie en Naturalisatiedienst Dienst (IND), de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) en het Nederlands Forensisch Instituut (NIFP) hun intrek in het Paleis.

Het Voorlopig Ontwerp is een verdere uitwerking van de ontwerpvisie waarmee het team half januari 2020 de opdracht voor het ontwerpen van het Paleis van Justitie verwierf. In het voorlopige ontwerp van het kantoorgebouw is rekening gehouden met multifunctionele toepassingen en de mogelijkheid van werkplekdeling. Ondanks de verschillende gebruikers met ieder hun eigen identiteit, straalt het gebouw een krachtige visuele eenheid uit.

Definitief ontwerp

De architecten en de bouwcombinatie Dura Vermeer en Croonwolter&dros zullen in nauwe samenwerking met het Rijksvastgoedbedrijf en de gebruikers het Voorlopig Ontwerp uitwerken tot een Definitief Ontwerp.