Virtueel opleiden en trainen van wegverkeersleiders en operators

9 januari, 2020

Croonwolter&dros heeft voor de Westerscheldetunnel en de Sluiskiltunnel een virtuele trainingsomgeving gebouwd waarin tot in detail de werking van en gebeurtenissen in de tunnel gesimuleerd worden.

Met deze virtuele trainingsomgeving, genaamd OTO (Opleiden, Trainen en Oefenen) kunnen operators onder begeleiding van een trainer bijvoorbeeld verschillende calamiteitenscenario’s oefenen.

Meer dan alleen een middel om op te leiden en te trainen

Met deze simulatieomgeving kan Croonwolter&dros ook uitvoerige tests doen, bijvoorbeeld om te kijken hoe systemen reageren na een update of een aanpassing.  Met de virtuele kopie van de tunnel, ‘digital twin’, kan dit trefzeker en zeer efficiënt. Het verhoogt de veiligheid, verlaagt de kosten en er is minder kans op falen omdat systemen uitvoerig getest zijn.

Achtergrond informatie

Croonwolter&dros vormt samen met BAM en Mobilis de aannemerscombinatie Westerscheldetunnel Maintenance (WM). De N.V. Westerscheldetunnel heeft WM in 2013 de opdracht voor een 20-jarig onderhoudscontract gegund. Bij de bouw van de Sluiskiltunnel is ook een periode van 10 jaar onderhoud gecontracteerd. WM geeft ook invulling aan dit onderhoudscontract. De eigenaar van de Sluiskiltunnel is de Provincie Zeeland, maar beheer en incidentmanagement worden gedaan vanuit de N.V. Westerscheldetunnel.