Vestiging Warnsveld certificeert zich voor het installeren en valideren van medische gasinstallaties

20 november, 2013

Wolter & Dros Warnsveld heeft als eerste Nederlandse installateur het certificeringsproces succesvol doorlopen en heeft maandag 11 november de certificaten ontvangen van de ISO norm NEN-EN 13485:2012 en Richtlijn Medische Hulpmiddelen 93/42/EC, voor het toepassen en controleren van pijpleidingsystemen van medische gassen.​

Vestiging Warnsveld installeert en controleert al bij een groot aantal ziekenhuizen de distributiesystemen waar medische gassen als zuurstof, lachgas, kooldioxide of een anesthesiemiddel doorheen vloeien. Met de certificering wil vestiging Warnsveld haar opdrachtgevers meer ontzorgen en de kwaliteit van haar diensten optimaliseren. De certificering is in Nederland niet verplicht, maar omdat Wolter & Dros kwaliteitsborging zeer belangrijk acht hebben zij het voortouw genomen. De vestiging is door de certificerende instantie Apragaz gecontroleerd op ervaring, technische expertise en kunde in de praktijk.

Kwaliteit

Door de aantoonbare certificaten weet de opdrachtgever dat het werk conform de eisen uit de norm 13485:2012 is aangelegd en opgeleverd. Ieder ziekenhuisproject verloopt volgens een strak protocol. Elke stap in het traject wordt gecommuniceerd met de opdrachtgever en gedocumenteerd in het controlesysteem binnen het bestaande kwaliteitssysteem. Door een nauwe samenwerking met de opdrachtgever en door een nieuwe werkwijze te hanteren wordt de kwaliteit en de veiligheid van het werk verbeterd. Dit is van essentieel belang als installaties gebruikt worden voor patiëntenzorg.

Opdrachtgevers

Gerenommeerde ziekenhuizen als Medisch Spectrum Twente, Ziekenhuisgroep Twente, Rijnstate Arnhem en Zevenaar, Gelre Ziekenhuizen, Ziekenhuis Gelderse Vallei, Bethesda, Scheper Ziekenhuis en Waterland Ziekenhuis werken al samen met vestiging Warnsveld.