Verduurzaming van onze infrastructuur

7 november, 2019

Croonwolter&dros denkt en praat mee over duurzaamheid bij de realisatie of renovatie van tunnels. Samen met het Centrum voor Ondergronds bouwen (COB), met daarin diverse organisaties uit de branche, werken wij aan de verduurzaming van onze infrastructuur, waaronder energie- en of klimaatneutraliteit en circulariteit.

Croonwolter&dros is één van de meer dan vijftig participanten van het Centrum voor Ondergronds Bouwen (COB). Deze netwerkorganisatie is gericht op het verzamelen, ontwikkelen en ontsluiten van kennis over en gerelateerd aan ondergronds ruimtegebruik. Kennisontwikkeling binnen het COB vindt altijd plaats in gezamenlijkheid met participanten.

COB Duurzaamheidsdag

Jasper Borreman (Technisch Trainee), Hans Pos (Senior Consultant) en Onno Sminia (Innovatie Manager) van Croonwolter&dros maken deel uit van de werkgroep ‘duurzaamheid’ van het COB. Deze werkgroep verkent het onderwerp en geeft projecten vorm.

Tijdens de COB Duurzaamheidsdag op 6 november 2019 heeft de werkgroep ‘duurzaamheid’ het totale programma met projecten gepresenteerd.

Ontwikkeling duurzaamheidslabel voor tunnels

Onno Sminia faciliteerde deze dag een workshop waarin heel vroegtijdig feedback vanuit de sector wordt verzameld voor de ontwikkeling van een duurzaamheidslabel voor tunnels. Dit gebeurt door het concept duurzaamheidslabel nu al los te laten op de case Rotterdamsebaan. Een agile aanpak dus. Met de feedback wordt volgend jaar het duurzaamheidslabel verder ontwikkeld in het COB programma.

Maatregelencatalogus energiereductie in tunnels

Jasper Borreman leidt de groep die de maatregelencatalogus energiereductie gaat updaten. In deze catalogus staan voor zowel opdrachtgever als opdrachtnemer concrete maatregelen beschreven om het energiegebruik van tunnels te reduceren. De speerpunten van de update zijn het toevoegen van huidige technieken, praktijkresultaten van vorige maatregelen toevoegen en de gebruikservaring van de gehele catalogus verbeteren alsook inventariseren naar de mogelijkheid om concrete maatregelen toe te voegen die de circulariteit van een tunnel verbeteren.

Energieneutrale tunnel A16 Rotterdam

Hans Pos heeft samen met contractmanager Stefan van der Voorn (Rijkswaterstaat), de nieuwe A16 Rotterdam gepresenteerd. De A16 Rotterdam wordt een 11 kilometer lange nieuwe snelweg dat de A16 bij knooppunt Terbregseplein verbindt met de A13 bij Rotterdam-The Hague Airport. Dit project, dat wordt gerealiseerd door De Groene Boog (bestaande uit BESIX, Van Oord, Dura Vermeer en TBI-ondernemingen Croonwolter&dros en Mobilis) wil duurzaamheid integreren in verschillende fases en aspecten van het project. Om dit te realiseren worden er thematafels georganiseerd met het volgende doel: het identificeren en verzilveren van innovaties en technologische ontwikkelingen om het duurzame karakter van het project verder te vergroten. Onderwerpen die in de thematafels aan bod komen zijn onder andere bouwlogistiek, bouwplaats inrichting, materialen en energieverbruik.

Duurzaamheid bij de A16 Rotterdam :

  • De nieuwe snelweg heeft straks de eerste energieneutrale tunnel en is het eerste energieneutrale tracé ter wereld.
  • De nieuwe snelweg heeft straks het grootste gelijkstroom electriciteitsnetwerk in een infra project.
  • Het project levert een bijdrage aan de ontwikkeling van energieopslag door de toepassing van de flow batterij.
  • Bij de A16 Rotterdam wordt gebruik gemaakt van HVO-brandstof (hydrotreated vegetable oil).
  • Bijdrage aan CO2-doelstelling van Rijkswaterstaat en De Groene Boog reductie van 10%).
  • Hans Pos op de COB Duurzaamheidsdag

  • Onno Sminia op de COB Duurzaamheidsdag

  • Onno Sminia op de COB Duurzaamheidsdag

  • Jasper Borreman op de COB Duurzaamheidsdag