Uniforme taal levert geld op

19 december, 2016

Collega Leo van Ruijven heeft als voorzitter van de normcommissie van NEN een interessant artikel gepubliceerd over NEN en Smart industry/Industrie 4.0.

Hierin geeft hij zijn duidelijke visie over de ontwikkelingen en de stappen die men moet ondernemen om hier de vruchten van te plukken.

"'Onderzoeken laten keer op keer zien dat de faalkosten in de procesindustrie en de bouw circa 10-15% van de investering bedragen. Daarvan komt een belangrijk deel voort uit gebrek aan kwaliteit van informatie of informatie-uitwisseling. Normalisatie kan helpen die kosten omlaag te brengen. En, belangrijker nog: uw bedrijf koploper te laten worden" Lees meer