TBI Veiligheidsdag 2019: we zijn trots op onze veiligheid!

20 maart, 2019

TBI-Veiligheidsdag-logo

Vandaag op de landelijke Veiligheidsdag staan 2700 mannen en vrouwen van Croonwolter&dros samen stil bij veiligheid op de werkvloer. Dit doen we niet alleen met de TBI bedrijven. Tegelijkertijd organiseren de medewerkers van 250 bouw- vastgoedonderhouds- infra- en installatiebedrijven in Nederland ook een veiligheidsdag. Een veilige omgeving is voor Croonwolter&dros essentieel want uiteindelijk wil iedereen aan het einde van de dag weer veilig en gezond naar huis. Dit jaar staan de 5 TBI veiligheidswaarden centraal:

 • We nemen verantwoordelijkheid voor onze gezamenlijke veiligheid

 • We bereiden ons goed voor en bespreken risico's en dilemma's

 • We spreken elkaar aan op onveilig gedrag

 • We stoppen onveilig werk

 • We houden ons aan de afgesproken regels

De Veiligheidsdag is een initiatief van Bouwend Nederland en Techniek Nederland in samenspraak met Rijkswaterstaat, ProRail, Rijksvastgoedbedrijf en de grote bouwconcerns, waaronder ons moederconcern TBI.

 • Een lagere IFR score in 2018, dat moet gevierd worden!

 • Het is een Veiligheidstoolbox maar dan met alle 2700 Croonwolter&drossers tegelijkertijd

 • Op meer dan 50 locaties in Nederland en daarbuiten!

 • Van monteur tot ontwerper tot adminstratief medewerker

 • Met ruimte voor tips, vragen en antwoorden

 • In kleine groepen

 • Of in grote

 • Want veilig werken doe je met en voor elkaar

2018: Van Moeten naar Willen

2019: Trots op Veiligheid

2017: Bewust Veilig

Veiligheid heeft bij Croonwolter&dros de hoogste prioriteit.  De kerngedachte van ons veiligheidsdenken is dat incidenten vermijdbaar zijn, overal, altijd. Als TBI-onderneming werken we conform basisprincipes van de Veiligheidsrichtlijn:

1) Incidenten terugbrengen tot absoluut minimum.Dat is een zorgplicht voor en van alle medewerkers, inclusief de medewerkers van alle meewerkende partners; overal, altijd. 
2) Leren van eerdere incidenten: lerende organisatie zijn en blijven. We trekken lessen uit incidenten om herhaling te voorkomen.
3) Een toonaangevende positie ambiëren als duurzame onderneming. Daarom moet veiligheid zijn verankerd in onze identiteit ons beleid en werken we aan een zo hoog mogelijke positie op de veiligheidsladder voor ondernemingen.
4) Samen sterk staan dankzij een gezamenlijke veiligheidsaanpak. Door in veiligheid samen op te trekken niet alleen met de andere TBI ondernemingen maar met alle partners in de keten staan we sterker, leren we sneller en kunnen we elkaar blijvend inspireren.