TBI realiseert licht hogere bedrijfsopbrengsten en sterke groei orderportefeuille

24 april, 2017

TBI, de moedermaatschappij van Croonwolter&dros, presenteerde haar jaarcijfers over 2016: De bedrijfsopbrengsten namen toe met € 16 miljoen tot € 1.573 miljoen. Ondanks een negatief bedrijfsresultaat door het treffen van een eenmalige verliesvoorziening op het project European Patent Office (EPO), sloot TBI 2016 af met een bedrijfsresultaat uit normale activiteiten van € 15 miljoen positief. Met een solvabiliteit van 36 procent en een sterke groei van de orderportefeuille is de financiële positie van TBI onverminderd sterk.