Slimme software maakt duurzame energie voor commercieel vastgoed rendabel

31 mei, 2018

Croonwolter&dros en Switch Energy intensiveren samenwerking op het gebied van gezamenlijke propositie Solar

Met de groeiende aandacht voor gasloze huishoudens en het terugdringen van CO2-uitstoot elektrificeert de maatschappij in rap tempo. Commercieel vastgoed heeft daarbij te maken met nog een extra kwestie: de vraag naar een solide infrastructuur voor een volledig elektrisch wagenpark. De groeiende behoefte aan elektriciteit kan worden ingevuld met groene of duurzame energiebronnen én de optimalisering van de inzet van de beschikbare energie. Croonwolter&dros en Switch Energy bieden de markt een oplossing in de vorm van hun joint-venture Solar Investments DESE B.V. (SIDESE).

De twee partijen bieden al langere tijd een compleet aanbod voor gebouweigenaren waarbij een centrale rol is weggelegd voor zonne-energie. Binnen het model verhuren vastgoedeigenaren hun daken voor lange tijd aan SIDESE. SIDESE financiert, installeert en exploiteert vervolgens een complete solar-infrastructuur. Vastgoedeigenaren profiteren daarbij van de financiële vergoeding en verduurzaming van hun vastgoed; huurders kunnen met behulp van zonne-energie hun energiekosten reduceren.

Efficiënte smart grids door slimme software

De volgende stap in de samenwerking is de uitdaging om voor klanten een volledig elektrisch wagenpark te kunnen realiseren en de opgewekte energie door middel van een ‘smart grid’ beschikbaar te stellen. Bart Luters, Business Development van Switch Energy, legt uit: “Door de inzet van slimme software is het mogelijk om de duurzame energie gedurende de dag in optimale doses beschikbaar te stellen aan de laadpalen. De software evalueert onder andere elke 15 minuten de schommelingen in de energievraag, het weer en de prijs van elektriciteit en gebruikt direct opgewekte energie in combinatie met batterij-opslag om de perfecte planning te realiseren. Het systeem bepaalt wanneer het gunstig is om energie af te geven aan de laadpaal/auto en voorkomt enorme pieken tijdens het laden waardoor er moet worden teruggegrepen op grijze stroom. Op die manier is het mogelijk om 100% gebruik te maken van duurzame energie en de benodigde infrastructuur zo klein mogelijk te houden. Dit principe heeft zich inmiddels al bewezen bij een groot transferium.”

Duurzaam zonder subsidies

De kosten die gepaard gaan met verduurzaming van de energie-infrastructuur, vormen nog vaak een belemmering voor vastgoedeigenaren. Het streven van de joint-venture is dan ook om voor afnemers business-modellen te ontwikkelen die niet meer steunen op subsidies. De inzet daarbij is dan ook een goed rendement te behalen op de investering in duurzame energie met een interessante incentive namelijk het ontvangen van een fee voor het beschikbaar stellen van grond of dak. “Door de krachten inhoudelijk en financieel te bundelen in combinatie met een bewezen track record in solar, maken we van uitdagingen een kans”, sluit Luters af.