Samenwerking tussen Enexis Netbeheer en Croonwolter&dros voor de installatie van de DALI box

24 juli, 2018

De DALI box

Recentelijk is Croonwolter&dros in opdracht van Enexis Netbeheer een ‘pilot’  gestart voor het installeren van slimme computers, de zogeheten DALI-boxen, Distributie Automatisering LIght. Hiermee krijgt Enexis Netbeheer meer inzicht in de belasting van het elektriciteitsnet.

Deze innovatieve oplossing (bedacht en ontwikkeld door Enexis Netbeheer zelf) in de vorm van een slimme computerunit, wordt in de netstations (transformatorstations) geplaatst. Door nieuwe technologieën, maatschappelijke veranderingen en politieke doelstellingen verandert de energiemarkt in rap tempo. Hierdoor is nog meer dan voorheen behoefte aan DALI.

DALI levert diverse voordelen op. De netbeheerder kan het elektriciteitsnet beter monitoren en zich daarmee voorbereiden op de toekomstige groeiende vraag van stroom door o.a. de toename van elektrisch vervoer. Daarnaast stelt Distributie Automatisering Light (DALI) gemeenten uiteindelijk in staat flexibel om te gaan met het in- en uitschakelen van de openbare verlichting. Met DALI kunnen storingen gemiddeld ruim 20% sneller worden opgelost dankzij de op afstand uitleesbare kortsluitverklikkers.

Als alle transformatorstations voorzien zijn, is Enexis Netbeheer de enige netbeheerder in Europa die zijn elektriciteitsnet op deze schaal monitort.

De monteurs van Croonwolter&dros hebben een uitgestippeld opleidingstraject gevolgd om de DALI boxen samen met Enexis Netbeheer te mogen installeren. Er zal gestart worden in de regio's Hengelo en Zwolle, waarna er een verdere uitrol in andere regio’s (o.a. Groningen en Venlo) zal volgen.

Enexis Netbeheer start met uitrol DALI