Rotterdam brengt Smart Industry in de praktijk

14 juni, 2016

Smart Industry in de praktijk

Croonwolter&dros is ambassadeur

Wethouder Maarten Struijvenberg van Economische Zaken en Werkgelegenheid benoemde zestien Rotterdamse ondernemers in de industrie als Ambassadeur Smart Industry Rotterdam. Croonwolter&dros, met ambassadeur Jaap Reijntjes, is één van deze bedrijven.

Seminar Smart Industry in klinkende munt

Roadmap Next Economy Rotterdam

Versterking en vernieuwing van de Rotterdamse industrie staat hoog op de agenda van het Rotterdamse college. Daarom wil Rotterdam goed inspelen op de ontwikkelingen op het gebied van Smart Industry. De Ambassadeurs Smart Industry Rotterdam gaan zich in 2016 inzetten als boegbeeld door zelf aan de slag gaan met collega-ondernemers. De ambassadeur vervult een voorbeeldfunctie voor collega ondernemers, vervult een rol als aanjager van vernieuwingen en zoekt de samenwerking met collega-bedrijven. De ambassadeur is aanspreekpunt uit de praktijk voor de gemeente Rotterdam bij het opstellen van de Roadmap Next Economy Rotterdam.

Seminar 'Smart Industry': There is no escape

Ambassadeurs

De zestien ambassadeurs zijn vertegenwoordigers van gerenommeerde bedrijven uit de Smart Industry. Een divers gezelschap en een mooie dwarsdoorsnede van de (maak)industrie in Rotterdam. Bedrijven die voorop lopen met de nieuwste innovaties.

Rotterdam brengt Smart Industry in praktijk is een samenwerkingstraject tussen de gemeente Rotterdam, Kamer van Koophandel, Ondernemersorganisatie FME en het Kenniscentrum Innovatief Ondernemerschap van de Hogeschool Rotterdam.

Smart Industry en Croonwolter&dros

Dat Croonwolter&dros het thema Smart Industry serieus neemt bewijzen we door de organisatie van ons jaarlijkse seminar. In 2014 organiseerden we het seminar Smart Industry there’s no escape en in 2015 vond het seminar Smart Industry in klinkende munt plaats.