Tunnelontwerp

Proactief onderhoud aan oer-Hollandse historie

6 april, 2016

In opdracht van Rijkswaterstaat PPO verrichten Croon Elektrotechniek en ARCADIS Nederland, verenigd in de combinatie SHERPA v.o.f., het regulier alsook het groot onderhoud aan de infrastructuur rond het IJsselmeergebied. Dit leidde dit jaar tot diverse werktuigbouwkundige, civiele en elektrotechnische renovaties. Hiertoe behoren ook de motoren en de schut- en spuisluizen, die wel 80 jaar oud zijn. Vanwege het noodzakelijk grootschalig onderhoud waren de Stevin- en Lorentzsluizen in week 41 beide een dag gestremd voor de scheepvaart.

Werkzaamheden IJsselmeergbebied in beeld

Ijsselmeergebied

“De in het voorjaar vervangen houten puntdeuren van de Lorentzsluizen waren zeker 40 jaar oud”, vertelt Projectmanager René Esser van Croon Elektrotechniek. “Van de houten remming- en geleidewerken hebben we zelfs het vermoeden dat deze al 60 tot 80 jaar oud zijn. (Deze worden volgend jaar helemaal vernieuwd.) Ook de mechanische aandrijving van de draaibruggen renoveerden we, met dank aan SHERPA-partner Hollandia. Eén van de draaibruggen bij Kornwerderzand liep af en toe vast. TBI Servicis, in opdracht van SHERPA, heeft daarop het landdeel ingekort om te voorkomen dat de stalen brug klem komt te zitten wanneer hij bij hogere temperaturen bij uitzet. Bij zowel de Lorentz als de Stevinsluis reviseerden we twee sluisdeuren en herstelden we de scheuren in de draaibrug. Ook de motoren van de Lorentz spuisluizen die zorgen dat de zware schuiven omhoog en omlaag kunnen worden geschoven, hebben we dit jaar aangepakt. Ook hier gaat het om voorzieningen van maar liefst 80 jaar oud. We beginnen nu aan de bediening en besturing, dus de nadruk komt te liggen op het elektrotechnische deel van de installaties waar Croon erg sterk in is.”

Asset management: meedenken en adviseren

SHERPA won de aanbesteding van het onderhoud in 2013 vanwege de grote mate van proactief meedenken met de opdrachtgever. Van Essen: “Wij willen vooroplopen in de markt door een stap verder te gaan dan de opdrachtgever vraagt. Dat doen we met asset management. Dat betekent dat wij, net als de berggids waar SHERPA zijn naam aan ontleent, eigen initiatieven nemen. Als er gevraagd wordt om nieuw asfalt en wij constateren dat dit niet nodig is, zullen we adviseren dit uit te stellen. Dit is een concreet voorbeeld waarmee we Rijkswaterstaat al een paar ton bespaarden. Andersom kunnen we adviseren om ander onderhoud naar voren te trekken waardoor een brug bijvoorbeeld pas later hoeft te worden vervangen. Ons doel is om met het bestaande budget het areaal zo optimaal mogelijk te onderhouden. Zo hebben we in nog geen twee jaar al 100 investeringsvoorstellen gedaan waarvan een flink aantal is gehonoreerd.”

Lag de nadruk van het werk in 2014 vooral op de voorbereiding, in 2015 werden met name werktuigbouwkundige zaken aangepakt. Voor 2016 is de bediening en besturing van de draaibruggen, sluisdeuren en schuifsluizen aan de beurt. Dan zal het aandeel van Croon in de uitvoering nog verder toenemen. Esser: “Het mooie van deze opdracht is dat je werkt aan technieken van bijna 100 jaar oud en meeschrijft aan een stukje oer-Hollandse geschiedenis. Daar zijn we dan ook best trots op.”