Prismata is het Security Management System: een integraal en open platform waarmee u al uw veiligheidsdeelsystemen centraal of decentraal bedient. Zo houdt u grip op uw security, bespaart u kosten en optimaliseert u processen.

Ontbijtsessies Prismata groot succes

Hoe kun je een bestaand product zo goed mogelijk doorontwikkelen? Natuurlijk door klanten en gebruikers bij de productontwikkeling te betrekken. Om deze reden werd woensdag 30 maart en donderdag 31 maart jl. twee ontbijtsessies georganiseerd waarin de innovatieontwikkelingen van het security management platform Prismata ter tafel kwamen. Op deze wijze werd getoetst of de visie van Croon op een dergelijk platform en de richting van ontwikkeling van het product paste bij de wensen van de klant.

Diverse ideeën en verbeteringen die in toekomstige versies een rol kunnen gaan spelen kwamen ter tafel. Ook werd er volop gebruik gemaakt om met de ontwikkelaars van Prismata van gedachten te wisselen. De ontbijtsessies werden hierdoor een groot succes!

Meer informatie over Prismata

Voor meer informatie over Prismata kunt u contact opnemen met Richard van der Velden, telefoonnummer 06-2026 7245. Ook kunt u terecht op www.prismata.nl