Informatisering

Onderzoek: sensortechnologie en Internet of Things landelijk toepasbaar bij de Waterschappen?

1 april, 2020

Heel veel informatie over grote afstand uitlezen, data combineren en inzetten voor nuttige toepassingen.

Een landelijk dekkend sensornetwerk is veelbelovend in de strijd tegen klimaatverandering. Of bij het opsporen van contaminatiebronnen in het afvalwaterzuiveringsnet. In samenwerking met TNO en industriële partners onderzoekt TAI, de automatiseringsafdeling van Croonwolter&dros of het bestaande LoRaWAN-sensornetwerk ook van toepassing kan zijn voor de Nederlandse waterschappen. Belangrijk omdat veranderende weersomstandigheden genoeg uitdagingen met zich meebrengen. Is Internet of Things (IoT) veilig genoeg en kan het de belofte waarmaken?

LoRaWan-sensornetwerk

Het “LoRaWAN”-sensornetwerk is één van de technieken welke het mogelijk maakt om met weinig energieverbruik kleine berichten te versturen. Sensornetwerken zijn een innovatief middel om meer inzicht te verkrijgen in een specifiek domein. Samen met TNO, KPN, Applied Risk, 3 waterschappen en TMX heeft TAI meegewerkt aan een onderzoek naar de toepasbaarheid en veiligheid van LoRaWAN binnen de water(schaps)wereld. “Bij TAI zien we dat alles steeds meer “connected” wordt, en dat de keuze voor toe te passen technieken groter wordt. Zo ontwikkelden wij software om gegevens te ontvangen, op te slaan in een database en zichtbaar te maken op het internet”, aldus Teake Bruinsma, manager Engineering.

Meten is weten

De uitdaging was vooral om aannemelijk te maken dat de IoT-technologie dezelfde resultaten opleverde als de bestaande apparatuur bij de waterschappen. Om te valideren of de metingen correct waren en goed werden verstuurd naar de backoffice, vergeleek TMX ze met contrametingen die zijn aangeleverd door de waterschappen. Daarna legden de onderzoekers de resultaten naast die van de waterschappen om de trends te kunnen vergelijken.

Wat is Internet of Things?

Internet of Things (IoT) is in feite sensortechnologie. Het gebruikt specifieke communicatieprotocollen, zoals Narrowband IoT, LoRaWAN, Sigfox of LTE-M. KPN biedt een landelijk dekkend LoRaWAN-sensornetwerk aan in Nederland. Doordat de gebruikte frequentie van LoRa in Nederland in de vergunningsvrije band ligt, is het ook mogelijk om een privaat LoRa-sensornetwerk aan te leggen, waarbij men zelf het sensornetwerk in beheer heeft. Op beide omgevingen, een commercieel ‘managed’ sensornetwerk of een privaat ‘unmanaged’ sensornetwerk, kunnen IoT-diensten worden ontwikkeld.

Over TAI

Moderne industriële installaties leveren een constante datastroom. Sensoren en andere meters geven continu updates over de staat van de processen die zij bewaken. Van luchtdruk tot energieverbruik en van statusupdates tot alarmmeldingen. Het gericht verzamelen, samenbrengen en analyseren van deze gegevens geeft bedrijven nu veel meer dan vroeger de mogelijkheden om goed geïnformeerd en tijdig de juiste beslissingen te nemen. De Technische automatiserings- en informatiseringsafdeling van Croonwolter&dros werkt continue aan de ontwikkeling van deze sensornetwerken.