Ondertekening Green Deal Zero Emissie

4 juli, 2019

Tijdens de GBC Safari 2019 op 4 juli tekende Croonwolter&dros de Green Deal Zero Emissie Stadslogistiek voor het gebied en zakendistrict Rotterdam Prins Alexander. Het belangrijkste doel is het slimmer en energiezuiniger te maken van Rotterdam en Nederland.

De steden in Nederland vormen het hart van de economie. Door de toenemende transport van bijvoorbeeld pakketjes, boodschappen en materialen ontstaat er steeds meer drukte en daardoor ook uitstoot. De uitstoot brengen we terug in de Green Deal Zero Emissie Stadslogistiek, een impactorganisatie bestaande uit bedrijven als Coca Cola, Eneco en Uniper. Deze bedrijven wisselen samen met (semi-)overheden en kennisinstellingen best practices en kennis uit. Gezamenlijke boodschap: meer doen, in minder bewegingen, met minder emissies.

Het streven is toe te werken naar een nul-uitstoot van emissies. Dit doen we in samenwerking met bedrijven en overheid. Voorbeelden van samenwerking zien we in het beter organiseren van transport, het implementeren van duurzame regelgeving en het inzetten van nieuwe technologie. Het laatst genoemde is waar Croonwolter&dros om de hoek komt kijken. Met de vakkennis van onze mensen spelen wij in op ontwikkelingen zoals de CO2-uitstoot, energietransitie, circulair ondernemen en de opwarming van de aarde. Met onze missie Intelligentie door Technologie maken wij de wereld mooier, duurzamer en gezonder.

Croonwolter&dros steunt daarom van harte de activiteiten van de Green Business Club Rotterdam Alexander. Bas Ambachtsheer, directeur Croonwolter&dros legt uit hoe: “Ons nieuwe bedrijf Sunbound brengt innovatieve concepten aan om de verduurzaming te versnellen. Denk hierbij aan slimme netwerken zoals zonnepanelen, batterijen en laadpalen.” Onze eigen duurzame doelstellingen sluiten aan op de Green Deal Zero Emissie. Aan de ene kant het realiseren van een mooiere, duurzamere en gezondere wereld. Aan de andere kant het bevorderen van de onderlinge contacten bij het delen van kennis en het creëren van draagvlak als een gezamenlijk streven. Niet voor alleen nu, maar ook voor in de toekomst een mooie, duurzame en gezonde wereld!