Nieuws

8 augustus, 2022

Croonwolter&dros brengt bestaande kunstwerken digitaal in beeld

Bij vervanging- en renovatiewerkzaamheden is het van belang dat je precies weet wat er aanwezig is. Veel tunnels, bruggen en sluizen stammen uit de tweede helft van de vorige eeuw en

14 juli, 2022

Strategische samenwerking tussen Croonwolter&dros en Blockbax

Croonwolter&dros is een strategische samenwerking aangegaan met het Rotterdamse Blockbax, een leverancier van een Low Code IoT Platform. De komende jaren creëert Blockbax voor de verschillende bedrijfsonderdelen van Croonwolter&dros, zgn. ‘Digital Twins’ van de gebouwen en objecten die door Croonwolter&dros geïnstalleerd of beheerd worden.

13 juli, 2022

Slim gebouwbeheersysteem met real-time inzicht

Matrix Innovation Center in Amsterdam gaat gebruikmaken van de slimme gebouwmonitoring van Truestate. Truestate is een integraal dataplatform om gebouwprestaties real-time te monitoren en te optimaliseren.

28 juni, 2022

Totaalafsluiting Westerscheldetunnel

Ieder jaar is er een totaalafsluiting van de Westerscheldetunnel. Hierbij zijn beide tunnelbuizen en de tunnelwegen vrij van verkeer en vindt er groot onderhoud plaats.

22 juni, 2022

Rijnland zet in op verduurzamen van afvalwaterproces

De komende jaren gaat Rijnland aan de slag met drie zuiveringen in Noord-Holland. De werkzaamheden staan in het teken van renovatie, vervanging en uitbreiding. Rijnland kijkt naar de toekomst en wil met deze werkzaamheden een belangrijke stap zetten in het verbeteren van de zuiveringsresultaten en de inzet van duurzame energie.

14 juni, 2022

Croonwolter&dros en Hezelaer starten Energico: bedrijf voor energieneutrale gebiedsontwikkeling

Croonwolter&dros en Hezelaer starten Energico: bedrijf voor energieneutrale gebiedsontwikkeling Recent tekenden Croonwolter&dros en Hezelaer voor de oprichting van een gezamenlijke vennootschap (vof) die zich toelegt op energieneutrale gebiedsontwikkeling. Hezelaer is een energieproducent en -leverancier die duurzame energie dichtbij en met grote betrokkenheid van de afnemers opwekt. Croonwolter&dros is de system integrator die zowel de installaties levert als de energiemanagementsystemen die waken over de meest rendabele energiebalans tussen aanbod en afname. In de nieuwe vof Energico brengen zij beide expertisen samen om duurzame energieopwekking zo rendabel mogelijk te maken voor lokale afnemers.

30 mei, 2022

Minder vermoeid en vitaler aan het werk

Kan een Exoskelet zorgen voor ondersteuning bij repetitieve werkzaamheden waardoor minder vermoeidheid optreedt en je vitaler en tot latere leeftijd kunt doorwerken?

24 mei, 2022

Onderzoeksgebouw VU bereikt hoogste punt

Het hoogste punt van het Onderzoeksgebouw van de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) is onlangs bereikt.

9 mei, 2022

Combinatie Mobilis en Croonwolter&dros renoveert beweegbare delen Haringvlietbrug

Rijkswaterstaat heeft de renovatie van de Haringvlietbrug gegund aan de combinatie Mobilis en Croonwolter&dros. Het project omvat ontwerpwerkzaamheden en de uitvoering van de renovatie van de beweegbare delen van de Haringvlietbrug.

2 mei, 2022

Uitbreiding transformatorstation Wijk aan Zee voor toekomstige windparken

De bouw van het nieuwe transformatorstation in Wijk aan Zee voor de toekomstige offshore windparken Hollandse Kust (noord) en (west Alpha) is in volle gang.