Nieuwe ventilatoren in de Maastunnel

15 februari, 2018

Het is een van de belangrijkste redenen voor de renovatie van de Maastunnel: nieuwe ventilatie. Vorige week is deze geïnstalleerd in de westbuis. "Als je bezig bent met ontwerpen en je hebt daar 2 jaar van je leven aan gegeven. Dan zit er een stukje van jezelf in", aldus Hans Visser projectleider bij Croonwolter&dros.

Combinatie Aanpak Maastunnel: wie doet wat?

TBI-ondernemingen Croonwolter&dros, Mobilis en Nico de Bont hebben opdracht gekregen van de gemeente Rotterdam om in integraal verband de renovatie en restauratie van dit bijzondere rijksmonument in goede banen te leiden. De aanleiding voor de grootschalige renovatie is dat in 2011 is gebleken dat het beton van de Maastunnel in de loop der jaren is aangetast. Daarnaast moet de tunnel in 2019 voldoen aan de nieuwe wet Tunnelveiligheid. De expertise van de TBI-ondernemingen sluit hierbij goed aan en onder andere de volgende werkzaamheden staan op het programma:

  • Betonherstel en bouwkundige werkzaamheden;
  • Groot technisch onderhoud aan de tunneltechnische installaties;
  • Vernieuwing van de bedieningscentrale
     

Croonwolter&dros: oog voor veiligheid  
Technisch dienstverlener Croonwolter&dros is verantwoordelijk voor de hele verkeerskundige en tunneltechnische installatie van de Maastunnel, van het ontwerp (engineering) tot het inbedrijfstellen. Omdat het een monument is moet alles wat we er in aanbrengen voldoen aan zeer strenge eisen. We vervangen alle tunneltechnische installaties, hierbij moet je o.a. denken aan de verlichting, de hulppostkasten, ventilatie, camerasystemen en brandmeldinstallaties.

In de nieuwe situatie wordt de Maastunnel bediend vanaf de Verkeerscentrale Kleinpolderplein. Om het overzicht vanaf afstand te bewaren, worden de benodigde bedienings- en signaleringsapparatuur aangebracht. Ook de omroep- en intercominstallaties en het verkeersdetectie- en ventilatiesysteem worden vernieuwd.