Nieuwe generatie warm maken voor techniek

10 december, 2021

Onze passie voor techniek laten we vroeg zien aan de nieuwe generatie. Dat vinden we belangrijk. Daarom werken wij graag mee aan de Technasium Netwerkbijeenkomst Brabant Oost van 10 december 2021.

Door samen te werken met middelbare scholen, kunnen we jongeren laten zien hoe uitdagend en veelzijdig het is om in de techniek te werken. We bedenken voor studenten actuele opdrachten en als het kan nemen we ze mee voor een projectbezoek. Begin dit jaar gingen we met de studenten van het Varendonck College in Asten naar Europa’s duurzaamste casino, het Holland Casino in de gemeente Venlo. We vertelden over de techniek en hoe technologische oplossingen de wereld duurzamer maken. Met een technasiumgroep van het d’Oultremontcollege in Drunen, hebben we de fabriek van Verhulst klimaattechniek bezocht om te laten zien hoe luchtbehandelingskasten worden gemaakt. Het werd duidelijk dat we echt een gaaf vak hebben. En daar is het ons om te doen.

Dit jaar doen 58 teams van 6 verschillende Technasiums mee met de Technasium Netwerkbijeenkomst. Enkele van deze groepen gaan wij komende periode weer begeleiden. Hoeveel groepen en van welk technasium weten we volgende week.

De theoretische opdrachten voor dit jaar gaan over het verduurzamen van gebouwen:

  • Ontwerp/ontwikkel een duurzaam huis
  • Ontwerp/ontwikkel een duurzaam kantoor
  • Ontwerp/ontwikkel een duurzame showroom voor energiezuinige voertuigen
  • Ontwerp/ontwikkel een duurzaam casino
  • Of kies zelf een gebouw of object dat verduurzaamd kan worden.

De leerlingen maken hiervoor een schetsontwerp. Ze onderzoeken en bepalen welke energiebesparende maatregelen en welke energie-opwekkende maatregelen nodig zijn. Bij voorkeur gasloos en waar mogelijk energieneutraal. Ook het berekenen van hoeveel energie nodig is, is onderdeel van de opdracht. In het Technasium wordt het product en het proces beoordeeld. De leerlingen ontwikkelen zo kwaliteiten om goede onderzoekers en of ontwerpers te worden.