Juridische fusie per 1-1-2017

16 december, 2016

Croon Elektrotechniek B.V., Ingenieursbureau Wolter & Dros B.V., dochteronderneming CWF B.V. en Croonwolter&dros B.V. hebben het voornemen om per 1 januari 2017 te fuseren tot Croonwolter&dros B.V. Vanaf het moment van deze juridische fusie, verkrijgt rechtsopvolger Croonwolter&dros B.V. alle activa, passiva en activiteiten onder algemene titel. Per dezelfde datum zullen onze nieuwe administratieve gegevens van kracht zijn: