Interflex: het energiesysteem van de toekomst

31 mei, 2019

energiesysteem-van-de-toekomst

"Eén van de mogelijkheden is het ontwikkelen van een markt voor energieflexibiliteit, zoals zij nu proberen bij Interflex." Rob Roodenburg, senior consultant smart grid and cyber security bij Croonwolter&dros geeft op Duurzaam Bedrijfsleven aan waarom de industrie vraagt om flexibiliteit, systeemintegratie en dynamische oplossingen. Op Strijp-S onderzoekt netbeheerder Enexis met hulp van partijen zoals Croonwolter&dros, ElaadNL, Jedlix en Sympower slimme alternatieven om deze verbruiks- en aanbodpieken te beperken. Het gaat om het Europese pilotproject Interflex.  

De partijen testen of zij op wijkniveau de energie kunnen regelen en het net balanceren, bijvoorbeeld door elektriciteit tijdelijk op te slaan in een batterij. Het is een haalbaarheidsonderzoek. Tegelijkertijd geeft het inzicht in welke regelgeving er nodig is voor een succesvolle uitrol. In juni komen afgevaardigden uit de Europese Unie langs om de eerste resultaten te bekijken.

Niet het aanbod maar de vraag sturen

Roodenburg geeft een voorbeeld hoe het sturen van de energievraag eruit kan zien wanneer honderd mensen naar een voetbalwedstrijd gaan en daar hun elektrische auto parkeren. “Wat we nu van nature doen, is dat alle honderd auto’s in het eerste kwartier maximaal opladen, maar dat is natuurlijk voor het elektriciteitsnet te zwaar. Die auto’s staan er allemaal anderhalf uur: tot die wedstrijd afgelopen is. Als we dat opladen in de tijd faseren kunnen we het uitsmeren en daarmee die pieken wegregelen.”

 Op Duurzaam Bedrijfsleven.nl lees je meer over het energiesysteem van de toekomst.