Innoveren in het infradomein

11 november, 2019

Harry Engwirda, Manager Techniek bij de divisie Infra, ziet wetgeving graag aangepast om vaart te kunnen maken met innovaties en verduurzamen. Hij maakt deel uit van de commissie Innovatie van Techniek Nederland en was nauw betrokken bij het formuleren van het visiedocument Connect 2025.

In vakblad Elektropraktijk spreekt Harry over wetgeving die het tempo van de techniek niet bijhoudt. “Voor Croonwolter&dros zou het goed zijn als wetgeving wat sneller zou wijzigen”. Neem tunnelbouw als voorbeeld. Het duurt 20 jaar voordat het hele proces is afgerond voordat een tunnel gebouwd kan worden. In de tijd is er dan al zoveel veranderd in soorten en hoeveelheid verkeer dat je functionaliteit zou kunnen toevoegen. Dat biedt overigens ook weer kansen …”

“Croonwolter&dros is innovatief en dat onderstrepen we met ons thema ‘intelligentie door technologie’. Vaak zijn onze oplossingen integraal E, I en Wtb-gedreven, dus een combinatie van elektrotechniek, automatisering en werktuigbouwkunde binnen een integraal ontwerp. Naast het ontwerpen sturen wij ook het realiseren en het onderhoud aan.”

Connect 2025

Harry Engwirda was nauw betrokken bij Connect 2025. “Het doel van de Innovatiecommissie waaraan ik deelneem is niet zozeer het sturen van innovaties, maar wel het vaststellen van welke kant het op gaat op de lange termijn. En, waarop we ons vanuit Techniek Nederland zouden moeten concentreren.

Wetgeving een - begrijpelijke - blokkade

Volgens Engwirda vertraagt de huidige wetgeving rondom techniek de mogelijkheid innovaties toe te passen. “Daarbij zeg ik gelijk - en dat zal verrassend klinken - dat ik dat juist vind. Er is een reden dat die wetgeving er is. Alles wat we bedenken moet bijvoorbeeld wel veilig zijn. En je moet ervoor zorgen dat experimenten niet fout aflopen”.

De stad is 24 uur in beweging

“De stad wordt nog meer dan nu een 24-uurs economie. Vrachtvervoerders rijden met grote wagens naar verzamelpunten en met kleine vrachtwagens de steden in voor verzamelleveringen aan de eindklant wat een continue verkeersstroom in steden veroorzaakt. Na 2025 zie ik andere oplossingen verschijnen”. De infrastructuur van steden in Nederland gaat ingrijpend veranderen volgens Engwirda.

De stad als renovatieproject

Vanuit utiliteit zien we bij Croonwolter&dros de stad als een renovatie-opdracht. Kijk naar Rotterdam of Eindhoven. Al die oude industriewijken worden omgetoverd tot hippe buurten voor de creatieve industrie of mooie woongebieden. Daarvoor zijn innovatieve concepten nodig.

Circulair zijn is simpel

In de toekomst komt meer nadruk op circulair gebruik van materialen te liggen. “Circulair zijn is simpel”, zegt Engwirda. “Als je dat als bedrijf wilt, moet je het gewoon gaan doen. Het begint met het sturen op minder afval. Hergebruik onderdelen van systemen is iets wat wij al toepassen. Bovendien nemen we materialen in een tunnel op in Madaster. Zo is precies bekend wat en hoeveel er is verwerkt met welk doel. Onze deelname aan Madaster opent dus de weg naar nog meer circulair gebruik in de toekomst.”

Meten is weten

In de projecten van Croonwolter&dros Infra zit steeds meer meetapparatuur. Door de gegevens uit te lezen wordt predictive maintenance mogelijk. Engwirda: “Waar we vroeger uitsluitend reageerden op meldingen van klanten en vervolgens de storing verholpen, doen we dat nu anders. Onze grote projecten bij Infra werken allemaal met contracten waarin design, built - soms ook finance - en maintenance zijn opgenomen. We besteden veel aandacht aan de materialen waarmee we werken en de partijen met wie we samenwerken. En installeren we extra meetapparatuur zodat we uitval voor kunnen zijn.”

Minder werk?

“We willen een aantrekkelijk bedrijf zijn om bij te werken. Zo nemen we onze medewerkers mee naar de toekomst door ze bij te scholen. Het is overigens niet zo dat er minder mensen nodig zouden zijn. Wat je ziet is dat er eerder werkzaamheden bijkomen dan dat er verdwijnen. Wat dat betreft is het takenpakket in de basis niet heel anders dan 30 jaar geleden, alleen pakken we het nu integraal aan. Er zijn echt maar heel weinig werkzaamheden vergeleken met 30 jaar geleden die verdwijnen.”, aldus Engwirda. Croonwolter&dros zoekt bewust naar mensen met een civiele opleiding of achtergrond en minder naar mensen met kennis en ervaring in ‘E’. De reden is onze integrale aanpak bij projecten.

Lees het hele artikel (pdf)