Hollandia Offshore en Croonwolter&dros: IJzersterk aanbod voor offshore windparken

9 mei, 2017

Aco van de Ven en Nico Noorlander

Hollandia Offshore en Croonwolter&dros Marine & Offshore bieden exploitanten van offshore windparken voortaan een compleet pakket. Gezamenlijk bieden de ervaren samenwerkingspartners gespecialiseerde staalconstructies en de bijbehorende installatietechniek. Daarmee spelen ze in op de marktvraag naar een totaalaanbod. 'The winner takes all': de sterkste combinaties krijgen de opdrachten. Hollandia en Croonwolter&dros hebben dankzij hun financiële slagkracht, kennis en ervaring één van de sterkste combinaties in de markt gesmeed.

Overal op de Noordzee en de Oostzee worden nieuwe offshore windparken aanbesteed en in gebruik genomen. De markt is booming en volop in beweging; partijen maken echt werk van de energietransitie. Het Rotterdamse offshore cluster is traditioneel sterk in offshore constructies voor de olie- en gasindustrie. “Er is een sterk ecosysteem van leveranciers, onderaannemers en aanbieders van diensten ontstaan. Doordat alle nodige specialismen dicht bij elkaar aanwezig zijn, kan dit cluster zeer efficiënt op de internationale markt opereren”, schetst managing director Nico Noorlander van Hollandia Offshore. “Aangezien de investeringen in de olie- en gasindustrie de laatste jaren sterk zijn teruggelopen, heeft dit cluster de focus gelegd op buitenlandse offshore windparken. Daarin is het succesvol. Nu volgt de Nederlandse markt, die zich op dit moment fors ontwikkelt.”

Sterke combinatie
Divisie director Aco van de Ven van Croonwolter&dros: “De offshore windmarkt wordt volwassen en consolideert. Exploitanten gaan graag in zee met partijen die hele projecten aankunnen, zodat ze één aanspreekpunt hebben voor de staalconstructies en de technische installaties. Qua omzet zijn de component staalconstructie en de component technische installaties in projecten ongeveer gelijk. De combinaties die in beide specialisaties het beste aanbod hebben, krijgen de projecten. Wij vormen als Croonwolter&dros nu samen met Hollandia, als gelijkwaardige partners, één van de sterkste, meest ervaren combinaties. Naast specialistische kennis en ervaring is de financiële slagkracht van TBI,  het moederconcern van Croonwolter&dros onderdeel van is, een element dat de propositie van Hollandia Offshore en Croonwolter&dros extra krachtig maakt.”

Integraal aanbod
Beide partijen hebben afzonderlijk een indrukwekkend 'track record' in deze jonge industrietak. Zo is Croonwolter&dros bijvoorbeeld al sinds 2007 betrokken bij het onderhoud van het Prinses Amalia Windpark, naast vele andere windparken. Noorlander: “Hollandia kreeg in 2010 opdracht voor een substation van het DanTysk-windpark van Vattenfall. Daarna volgden opdrachten voor substations en modules voor Riffgat en Kriegersflak. Bij de DanTysk-opdracht bleek al dat het niet efficiënt is als je aparte onderaannemers hebt voor brandblus-, omroep-, laagspannings, zoetwater- en koel- en warmtesystemen. Bij Kriegersflak kwamen al die systemen voor verantwoordelijkheid van Croonwolter&dros. Dat werkt bijzonder prettig, leidde tot projectefficiëntie en technisch betere oplossingen.”    

Van de Ven sluit zich hier bij aan: “De huidige samenwerking bouwt voort op de goede ervaring die we met elkaar hebben opgedaan. Als combinatie kunnen we refereren aan projecten waarin we optimaal hebben samengewerkt. Nu we voortaan officieel een integraal aanbod neerleggen, zal onze gezamenlijke prestatie alleen maar beter worden.” Noorlander: “Zo ontwerpen we voortaan samen onze projecten integraal in ons 3D-tekenmodel. Zoiets zou met tientallen onderaannemers ondenkbaar zijn. Door de samenwerking realiseren we een beter en efficiënter eindproduct voor de klant.”