Financiële positie onverminderd sterk in 2019

26 april, 2020

Ook Croonwolter&dros ondervindt de gevolgen van de Covid-19 crisis. In 2020 zijn wij gelukkig gestart vanuit een solide financiële basis én met een goede orderportefeuille. Het is van het grootste belang dat deze projecten zo goed mogelijk worden gecontinueerd. Waarbij Croonwolter&dros de gezondheid en veiligheid van en de zorg voor haar medewerkers centraal blijft stellen. Hiervoor zijn duidelijke werkprotocollen opgesteld en ingevoerd.

Croonwolter&dros kijkt terug op een goed 2019, met opnieuw hogere bedrijfsopbrengsten. Deze zijn in 2019 uitgekomen op ruim € 566 miljoen. Het resultaat van Croonwolter&dros verbeterde aanzienlijk; het jaar werd afgesloten met bedrijfsresultaat van € 12,5 miljoen. De orderportefeuille is op een goed niveau gebleven en bedraagt ultimo 2019: € 595 miljoen. De financiële positie bleef onverminderd sterk met een solvabiliteit op basis van het eigen vermogen van ruim 32 procent.

Nagenoeg alle bedrijfsonderdelen hebben in 2019 in positieve zin bijgedragen aan het bedrijfsresultaat. In 2019 is besloten om de verlieslatende activiteiten van de divisie Marine & Offshore te staken en de divisie te herstructureren. Dit traject is in 2019 afgerond en heeft niet tot verlies van werkgelegenheid geleid.


Vooruitzichten

De vooruitzichten voor het lopende jaar zijn nog onzeker. De impact van de stikstof- en PFAS-problematiek blijft niet onopgemerkt, maar op korte termijn zal de impact hiervan beperkt zijn. De mate waarin Croonwolter&dros wordt geraakt door de Covid-19 crisis verschilt per markt en type activiteit. Naast de directe effecten op dit moment, verwachten we ook gevolgen van de economische teruggang in 2020 en 2021 die onvermijdelijk lijkt. Op basis van de omvang van de orderportefeuille, een gezond eigen vermogen en de focus op projectbeheersing en kostenoptimalisatie verwacht Croonwolter&dros de huidige en toekomstige uitdagingen aan te kunnen en in 2020 haar stabiele financiële positie te behouden.

Wij danken iedereen die het afgelopen jaar aan Croonwolter&dros B.V. heeft bijgedragen met inzet, kennis, kunde, ervaring en vakmanschap. En wij danken onze opdrachtgevers, partners en onze moedermaatschappij TBI voor hun steun en vertrouwen.