Nieuws

1 december, 2020

A16 Rotterdam proef voor stikstofreductie in de bouwsector

Kabinet ondersteunt met pilotregeling voor emissievrije bouwplaats.De A16 Rotterdam is het eerste project dat gebruikt maakt van de pilotregeling voor stikstofreductie in de bouwsector en gaat aan de slag met elektrisch materieel. Minister van Nieuwenhuizen juicht het initiatief van de marktpartijen toe. De A16 Rotterdam heeft ook in de gebruiksfase hoge duurzaamheidsambities. Het wordt ’s werelds eerste energieneutrale snelweg met een tunnel. Er wordt dus op meerdere fronten gewerkt aan een duurzame ontwikkeling van infrastructuur.”

16 november, 2020

Het dak zit er weer op bij Sluis Eefde

In het weekend van 14 en 15 november gebeurde er iets bijzonders bij Zuidersluis in Eefde. Na vijf maanden afwezigheid werden de verbindingsbruggen tussen de heftorens en de sluisdeur aan de kant van de IJssel weer teruggeplaatst.

5 november, 2020

Bouwteam start met Zoetwaterfabriek en Collectieve Zuivering

Op 5 november hebben Delfland, Ingenieursbureau Sweco, Mobilis, Croonwolter&dros, ABB, Xylem en RWB de overeenkomst getekend die de start betekent voor het bouwteam dat gaat werken aan een zoetwaterfabriek voor het project S.C.H.O.O.N. en de ozoninstallatie voor een Collectieve Zuivering op Afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI) Nieuwe Waterweg. Beide projecten dragen bij aan een betere waterkwaliteit en de route naar een meer circulaire waterketen.

24 oktober, 2020

Een leveranciersonafhankelijk beveiligingssysteem voor de hoogspanningsstations van Tennet

De Europese netbeheerder TenneT staat voor de uitdaging om in de komende 10 jaar meer dan 100 hoogspanningsstations van zeer uiteenlopende typen te vervangen. Croonwolter&dros werkt hier als system integrator aan mee door twee modulaire, intelligente hoogspanningsstations te ontwerpen en als pilot te bouwen. Vanuit top-down engineering werd een gestandaardiseerd beveiligingssysteem ontwikkeld, een PAC (Protection Automation & Control) systeem, waarmee elk hoogspanningsstation leveranciersonafhankelijk kan worden opgebouwd.

20 oktober, 2020

Z-info geeft Nederland haarscherp inzicht in verspreiding COVID-19

Het landelijke Corona dashboard krijgt ondersteuning van een applicatie dat gegevens uit het inkomende afvalwater in rioolwaterzuiveringen meet. In samenwerking met het RIVM en de Waterschappen realiseerde Croonwolter&dros een 2-richting koppeling tussen het RIVM en Z-info. Deze gecombineerde gegevens worden geven het RIVM meer inzicht over de verspreiding van het virus.

16 oktober, 2020

“De Oude Dame is weer van de Rotterdammers”

Op donderdag 15 oktober 2020 vond om 16.00 uur de overdracht plaats van de totaal gerenoveerde Maastunnel. Zo komt een einde aan een intensief samenwerkingsverband tussen de Gemeente Rotterdam en bouwcombinatie CAM (Combinatie Aanpak Maastunnel, bestaande uit Croonwolter&dros, Mobilis en Nico de Bont) in de realisatieperiode. Een samenwerking die teruggaat naar eind 2015, toen de voorbereidingen voor de renovatie aanvingen.

15 oktober, 2020

Succesvolle test tunneltechnische installaties RijnlandRoute

Twee jaar voor openstelling van de tunnel is de test voor de belangrijkste technische systemen succesvol afgerond. Hiermee is de Integrale Factory Acceptance Test (IFAT) voor de kritische systemen ruim op tijd gereed. Het vroegtijdig testen was een belangrijk onderdeel in de door de provincie Zuid-Holland in 2015 uitgestippelde aanpak, waarmee het risico van een niet tijdige openstelling van de tunnel kan worden beheerst.

7 oktober, 2020

Gelijkstroom voor energieneutrale tunnel

Croonwolter&dros is als onderdeel van het consortium De Groene Boog medeverantwoordelijk voor het ontwerp, de bouw en het onderhoud van de nieuwe snelweg A16 Rotterdam. De bouw van een energieneutrale tunnel is een belangrijk onderdeel van het project. Pos: “Als je daarmee van start gaat, heb je een keuze. Voeren we dit project uit zoals we het altijd al gedaan hebben? Of kijken we er kritisch naar, om te bepalen wat er beter kan?”

7 oktober, 2020

Verantwoord en gezond werken bij Croonwolter&dros

“Duurzame inzetbaarheid staat bij Croonwolter&dros hoog op de agenda. We zien dat de AOW-leeftijd verschuift. Hierdoor wordt het nog belangrijker om met elkaar te zorgen voor een omgeving waarin dat verantwoord kan en waardoor we ook de jaren na ons werkzame leven in goede gezondheid kunnen doorbrengen”. Aldus Fien Vermeent, HR Manager bij Croonwolter&dros.

6 oktober, 2020

Column: zorgnetwerk voor het vastgoed?

Hoe richten wij samen een zorgnetwerk in voor het vastgoed? Die vraag staat centraal in een column van Angela Verbrugge, Marktontwikkeling Directeur, in de nieuwste uitgave van FMT Gezondheidszorg. Ze vindt het opmerkelijk dat in een grote herontwikkelingsopgave niet altijd alle kennis en expertise uit de markt optimaal wordt benut. Met een gezonde blik op de zorg pleit ze voor een juiste aanpak in de bouwkolom.